Argument 4/2012

UPGRADE – dezvoltare prin continuitate

Coordonator volum:
Prof.dr.arh. Daniela Rădulescu - Andronic
Copertă:
Lect.dr.arh. Marina Mihăilă
Grafică:
des. Roland Vasiliu
Machetare, tehnoredactare, corectură, traducere:
arh. Maria Mănescu

© 2012 Editura Universitară „Ion Mincu” Bucureşti


Introducere

Prof.dr.arh. Daniela Rădulescu

Articolele publicate în noul număr al revistei „Argument” sunt lucrări de cercetare prezentate în sesiunea de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională UPGRADE – dezvoltare prin continuitate (23 - 24 martie 2011).

Propunem, începând cu acest număr, o ediţie bilingvă: româno-engleză, pentru accesibilitatea publicaţiei noastre pe întreg teritoriul Uniunii Europene.

Primele numere au fost distribuite şi se află în prezent, în baza de date a următoarelor biblioteci:

  • Arhitektonski Facultet – Skopye;
  • Oxford Brookes University School of the Built Environment;
  • University of Greenwich School of Architecture & Construction Library;
  • Tu Delft Library;
  • Institutul Cultural Român „Nicolae Iorga” Veneţia

1. UPGRADE – Învăţămănt

Cosmin CACIUCKenneth Frampton vs. Neil Leach: continuitate și discontinuitate în dezvoltarea culturii tectonice
Ana-Alice FINICHIU
Jean-Marc STERNO
Metode
Anca Mihaela CONSTANTIN
Livio DUMITRIU
Studii si aplicatii_UPGRADE_Pratt Institute NY
Andra PANAITTrei arhitecți, trei metode - O analiză comparativă
Daniel COMŞABienala de la Veneția o dezvoltare prin continuitate / Upgrade în problematica anvelopării spațiului

2. UPGRADE – Remodelare urbană

Bojan KARANAKOV
Ognen MARINA
Upgrade pentru un pod urban
Bogdan FEZIBucureștiul în căutarea Europei
Niculae GRAMA
Robert NEGRU
Borsec, o amintire amara!
Lorin NICULAELocuința socială în sărăcie extremă
Daniel COMŞA
Irina Elena MEREOIU
Expozițiile mondiale- soluții de regenerare a zonelor portuare?
Alexandru-Ionuţ PETRIŞORRedefinind regenerarea urbană
Maria BOȘTENARU DANParticipativismul și managementul dezastrelor

3. UPGRADE – Concepte spaţiale

Cristina ENACHEIdentitate. Restructurare. Peisaj
Mihaela PELTEACUNoi abordări ale proiectului arhitectural: fascinația porozității
Mihaela ZAMFIR (GRIGORESCU)Upgrade vis-a-vis de spațiul public azi – considerații privind răspunsul arhitecturii la problemele comunității
Magdalena STĂNCULESCURevitalizarea unei zone prin inserția unei componente funcționale din sfera culturală - teatrul ca și clădire sau ca spațiu de desfășurare a spectacolului dramatic în aer liber - cu implicațiile directe în modul în care este influențat caracterul unei zone urbane bine definite, sau a unui cadru urban-industrial destructurat, ori a cadrului natural

4. UPGRADE – Memorie urbană

Marina MIHĂILĂMemoria Urbană. Continuitate
Maria BOȘTENARU DANRudolf Fränkel în București, 110 ani de la naștere
Mihaela ZAMFIR (GRIGORESCU)Upgrade vis-a-vis de Lipscani. Identitatea locală între valoare culturală și valoare de utilizare
Cristia CHIRATipuri de intervenții pe clădiri istorice
Andreea NEACŞUContinuitatea artei mozaicului în bisericile bizantine
Ioan MILOŞUpgrade cu influente “fasciste” in Berlinul din epoca reunificarii

5. UPGRADE – Tehnologie

Vlad THIERYConservarea fațadelor de sfârșit de sec. XIX început de sec. XX realizate cu tencuieli
Ştefan MIHĂILESCUSustenabilitate: reducerea costurilor energetice în cazul clădirilor existente
Veronica ZYBACZYNSKICuloarea în reabilitare. Metode de investigare și intervenție. Exemple de reabilitare cromatică.
Adrian VIDRAŞCULimită si continuitate în dezvoltarea urbană durabilă