ro | en
Argument › Nr. 4/2012

Argument 4/2012

UPGRADE – dezvoltare prin continuitate

Coordonator volum:
Prof.dr.arh. Daniela Rădulescu - Andronic
Copertă:
Lect.dr.arh. Marina Mihăilă
Grafică:
des. Roland Vasiliu
Machetare, tehnoredactare, corectură, traducere:
arh. Maria Mănescu

© 2012 Editura Universitară „Ion Mincu” Bucureşti


Introducere

Prof.dr.arh. Daniela Rădulescu

Articolele publicate în noul număr al revistei „Argument” sunt lucrări de cercetare prezentate în sesiunea de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională UPGRADE – dezvoltare prin continuitate (23 - 24 martie 2011).

Propunem, începând cu acest număr, o ediţie bilingvă: româno-engleză, pentru accesibilitatea publicaţiei noastre pe întreg teritoriul Uniunii Europene.

Primele numere au fost distribuite şi se află în prezent, în baza de date a următoarelor biblioteci:

  • Arhitektonski Facultet – Skopye;
  • Oxford Brookes University School of the Built Environment;
  • University of Greenwich School of Architecture & Construction Library;
  • Tu Delft Library;
  • Institutul Cultural Român „Nicolae Iorga” Veneţia

1. UPGRADE – Învățămănt

Cosmin Caciuc
Kenneth Frampton vs. Neil Leach: continuitate și discontinuitate în dezvoltarea culturii tectonice

Ana-Alice Finichiu, Jean-Marc Sterno
Metode

Anca Mihaela Constantin, Livio Dumitriu
Studii si aplicatii_UPGRADE_Pratt Institute NY

Andra Panait
Trei arhitecți, trei metode - O analiză comparativă

Daniel Comșa
Bienala de la Veneția o dezvoltare prin continuitate / Upgrade în problematica anvelopării spațiului

2. UPGRADE – Remodelare urbană

Bojan Karanakov, Ognen Marina
Upgrade pentru un pod urban

Bogdan Fezi
Bucureștiul în căutarea Europei

Niculae Grama, Robert Negru
Borsec, o amintire amara!

Lorin Niculae
Locuința socială în sărăcie extremă

Daniel Comșa, Irina Elena Mereoiu
Expozițiile mondiale- soluții de regenerare a zonelor portuare?

Alexandru-Ionuț Petrișor
Redefinind regenerarea urbană

Maria Boștenaru Dan
Participativismul și managementul dezastrelor

3. UPGRADE – Concepte spațiale

Cristina Enache
Identitate. Restructurare. Peisaj

Mihaela Pelteacu
Noi abordări ale proiectului arhitectural: fascinația porozității

Mihaela Zamfir (Grigorescu)
Upgrade vis-a-vis de spațiul public azi – considerații privind răspunsul arhitecturii la problemele comunității

Magdalena Stănculescu
Revitalizarea unei zone prin inserția unei componente funcționale din sfera culturală - teatrul ca și clădire sau ca spațiu de desfășurare a spectacolului dramatic în aer liber - cu implicațiile directe în modul în care este influențat caracterul unei zone urbane bine definite, sau a unui cadru urban-industrial destructurat, ori a cadrului natural

4. UPGRADE – Memorie urbană

Marina Mihăilă
Memoria Urbană. Continuitate

Maria Boștenaru Dan
Rudolf Fränkel în București, 110 ani de la naștere

Mihaela Zamfir (Grigorescu)
Upgrade vis-a-vis de Lipscani. Identitatea locală între valoare culturală și valoare de utilizare

Cristia Chira
Tipuri de intervenții pe clădiri istorice

Andreea Neacșu
Continuitatea artei mozaicului în bisericile bizantine

Ioan Miloș
Upgrade cu influente “fasciste” in Berlinul din epoca reunificarii

5. UPGRADE – Tehnologie

Vlad Thiery
Conservarea fațadelor de sfârșit de sec. XIX început de sec. XX realizate cu tencuieli

Ștefan Mihăilescu
Sustenabilitate: reducerea costurilor energetice în cazul clădirilor existente

Veronica Zybaczynski
Culoarea în reabilitare. Metode de investigare și intervenție. Exemple de reabilitare cromatică.

Adrian Vidrașcu
Limită si continuitate în dezvoltarea urbană durabilă