ro | en
ArgumentNr. 4/2012

Conservarea fațadelor de sfârșit de sec. XIX început de sec. XX realizate cu tencuieli

Rezumat

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, odată cu dezvoltarea orașelor și apariția unor noi categorii de comanditari în Europa se construiesc în număr mare clădiri reprezentative. Neavând la dispoziție bugete generoase aceste clădiri înlocuiesc materialele nobile pentru decorarea fațadelor cu tencuielile. Avem un patrimoniu construit bine reprezentat de asemenea construcții, din care unele se află într-o stare avansată de degradare și au nevoie de lucrări urgente de conservare iar asupra altora se intervine incorect, de cele mai multe ori din necunoașterea materialelor și tehnicilor de construcție din epocă, în condițiile în care nu există nici o lucrare publicată în țară vizând exclusiv conservarea fațadelor realizate cu tencuieli.

Comunicarea tratează principiile generale pentru lucrări, materialele și unele tehnologii de execuție pentru conservarea acestor fațade și se bazează atât pe informații din literatura de specialitate și seminarii științifice cât și pe cunoștiințele și experiența personală, dobândită prin participarea la lucrările de conservare a fațadelor unei clădiri de început de secol XX din București.

Lucrarea prezintă contextul istoric, materialele folosite în epocă, o serie de principii generale pentru lucrări, tehnici de realizare a decorațiilor și se încheie cu un studiu de caz care prezintă aplicarea principiilor de lucru, a materialelor și tehnologiilor de construcții.

Download


Alte articole

Vlad Thiery
Lucrări pentru conservarea fațadelor unei clădiri de la începutul secolului al XX-lea (2013)