ro | en
Argument › Pentru autori

Instrucțiuni pentru autori

Pentru publicare autorii sunt rugați să respecte modelul furnizat. Articolul in extenso (inclusiv imagini) nu va depăși 10 pagini.

Stilul de citare acceptat de revistă este APA – American Psychological Association, ediția a 7-a.

Odată cu trimiterea articolului pentru evaluare în vederea publicării în Revista ARGUMENT, autorul își asumă integral și implicit respectarea drepturilor de autor și confirmă că materialul transmis îi aparține (nu face subiectului unei plagieri, copieri sau compilări de orice tip, iar sursele folosite – inclusiv fotografii, desene, tabele etc. – sunt citate cu respectarea drepturilor de autor sau a politicii Creative Commons – CC BY 4.0). În acest sens autorul/autorii va/vor descărca, completa, semna și trimite formularul furnizat privind drepturile de autor.

Autorii au obligația de a corecta și completa articolul conform cerințelor echipei editoriale și referenților pentru a se asigura coerenta, claritatea și calitatea materialelor tipărite.

Alături de articolul in extenso în română și engleză și declarația privind drepturile de autor, imaginile folosite se vor trimite și separat, în format .jpg, salvate CMYK la rezoluție de 300dpi.

Toate articolele trimise spre publicare vor fi verificate în sistemul antiplagiat.

Nu se percepe taxă de procesare a articolelor sau de publicare. Autorii care doresc să achiziționeze exemplarul fizic al revistei vor acoperi costurile de tipărire.

Începând cu nr. 13, revista Argument lansează apel la contribuții constând în recenzii de cărți, conferințe și altfel de evenimente ce se înscriu în aria tematică a revistei. Recenziile vor avea caracter critic, vor avea între 700-1500 cuvinte și vor fi trimise atât în limba română, cât și în limba engleză.

Revista Argument este o revistă cu articole publicate în regim open access, integral bilingvă (română și engleză).

Template_argument_RO_2022_v2.docx

Copyright and agreement_argument_2023.docx