ro | en
Argument › Etică

Reguli de etică

Declarație privind etica publicării: această revistă urmărește COPE Core practices (1), COPE Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing (2) și COPE Ethical Guidelines for Peer Reviewers (3)

1. Acuzații de conduită incorectă

Revista Argument ia în considerare toate acuzațiile de abateri, atât înainte de publicare, cât și după publicare. Echipa editorială ia măsuri juste pentru a identifica și preveni publicarea lucrărilor în care au fost încălcate normele de cercetare, incluzând plagiat, modificarea referințelor, falsificarea sau fabricarea datelor etc. În cazul în care sunt identificate abateri sau sunt aduse în atenția editorului, echipa editorială va urma instrucțiunile COPE în rezolvarea acestora.

2. Calitatea de autor și de co-autor

Prin înaintarea unei lucrări spre publicare în Revista Argument, autorul este responsabil integral și implicit de respectarea drepturilor de autor asupra materialului trimis. Articolul trebuie să menționeze autorii și/sau colaboratorii lucrării. În cazul unor nereguli, redacția va urma instrucțiunile COPE în rezolvarea acestora.

Toți autorii și co-autorii trebuie să semneze declarația privind drepturi de autor.

3. Sesizări și contenstații

Orice sesizare și contestație privind revista, echipa editorială, redacția sau editorul trebuie să fie semnalate coordonatorului revistei prin e-mail. Coordonatorul revistei va investiga problema și va răspunde plângerii.

În cazul unor plângeri cu privire la conținutul științific, coordonatorul revistei va lua în considerare argumentele autorului și raportul referentului pentru a decide cea mai potrivită acțiune în conformitate cu regulile COPE.

4. Conflicte de interese / interese concurente

Pentru a evita conflictele de interese, Revista Argument face apel la un comitet de peer reviewers pentru luarea deciziei cu privire la publicarea (așa cum a fost trimisă de autor / cu revizuiri minore sau majore / nu se recomandă pentru publicare) pentru toate lucrările, mai puțin cele din secțiunile ”Opinia studenților” și ”Recenzii” care sunt aprobate de coordonatorul revistei și de echipa editorială.

Revista Argument folosește sistemul „double blind peer review” (numele autorilor și ale referenților sunt necunoscute unii altora).

Referenții trebuie să respecte confidențialitatea procesului de peer review și să se abțină din a folosi informații obținute în timpul procesului de peer review în interes propriu sau al altora, sau pentru a dezavantaja sau a discredita. Nu trebuie să implice pe nimeni altcineva în analiza manuscriselor (inclusiv cercetătorii începători pe care îi îndrumă), fără ca mai întâi să obțină permisiunea Revistei. Numele oricărei persoane care a ajutat la analiză ar trebui să fie indicat pentru a putea fi asociat cu manuscrisul în arhiva revistei și pentru a putea primi recunoaștere pentru efortul depus.

Referenții trebuie să rămână imparțiali la considerente ce privesc naționalitatea, convingerile religioase sau politice, sexul sau alte caracteristici ale autorilor, la originile manuscriselor sau la considerente comerciale. Dacă descoperă interese concurente care i-ar putea împiedica în a oferi o critică imparțială și corectă, vor anunța revista și vor solicita recomandări. De asemenea, ar trebui să anunțe revista cât mai curând posibil dacă consideră că nu dispun de experiența necesară pentru a evalua aspectele relevante ale unui manuscris, pentru a nu întârzia în mod nejustificat procesul de revizuire. Dacă suspectează identitatea autorului/autorilor trebuie să anunțe revista în cazul în care acest lucru poate ridica probleme de concurență sau conflicte de interese.

5. Informații și reproductibilitate

Articolele înaintate trebuie să respecte șablonul furnizat pe pagina de web a revistei și să ia în considerare toate instrucțiunile referitorare la format, scriere, structură, referințe, etc.

Echipa editorială verifică dacă autorii au respectat toate instrucțiunile din șablonul revistei și pot solicita o rescriere sau aprobarea realizării anumitor corecturi.

Drepturile de autor asupra materialului aparțin autorilor. Aceștia pot republica părți din material în alte publicații respectând etica publicării. Pot distribui exemplare digitale sau fizice ale articolelor, le pot publica pe pagini web personale sau instituționale, le pot depune în colecții.

Revista este disponibilă în regim deschis și aplică o politică de licențiere de tip CC BY-NC-ND 4.0 – Atribuire-Necomercial-FărăDerivate 4.0 Internațional – ceea ce înseamnă că materialele publicate pot fi copiate și distribuite în orice mediu și în orice format, prin atribuire corespunzătoare, fără derivate și
doar în scopuri necomerciale.

6. Supraveghere etică

Prin semnarea declarației privind drepturi de autor, autorii confirmă că materialul trimis spre publicare în revista Argument nu a mai fost publicat anterior.

Orice suspiciune de încălcare a codurilor de etică cum ar fi neregulile cu privire la etica de cercetare și publicare trebuie semnalate echipei editoriale.

Autorii au obligația de a coopera cu echipa editorială și de a oferi orice informații solicitate cu privire la articolul trimis și conținutul său în cazul în care este nevoie de lămuriri.

Autorii au obligația de a corecta și de a rescrie articolul așa cum este solicitat de către echipa editorială și de către referenți pentru a asigura coerența, claritatea și calitatea materialului publicat.

Revista Argument are acces la sistemantiplagiat.ro pentru verificarea antiplagiat, suplimentar verificărilor făcute de editori și referenți. Toate articolele primite spre publicare sunt verificate antiplagiat în timpul procesului de peer review. Revista nu acceptă niciun tip de plagiat (direct, auto-plagiat, mozaic etc.). Dacă este cazul, în funcție de gravitatea plagiatului (>5%), echipa editorială va cere autorului/autorilor să rezolve paragrafele identificate a fi plagiate (pentru 5-30% plagiat), sau își rezervă dreptul de a respinge manuscrisul de la publicare (în cazul unei plagieri de peste 30%).

7. Proprietatea intelectuală

Înaintând o lucrare pentru publicarea în Revista Argument, autorul își asumă integral și implicit răspunderea privind respectarea Drepurilor de autor și apartenența asupra materialului trimis (întregul text aparține autorului/autorilor și nu este subiectul unei plagieri, copieri sau compillări de orice tip, iar sursele folosite, inclusiv fotografii, desene, tabele etc., sunt citate cu respectarea drepturilor de autor sau a Creative Commons Attribution 4.0 International License policy – CC BY 4.0). În acest scop, autorii vor descărca, completa, semna și transmite declarația privind drepturile de autor furnizată pe pagina web a revistei.

Drepturile de autor asupra materialului aparțin autorilor care acordă revistei Argument dreptul de a edita, adapta, (re)publica, (re)tipări, vinde, expune și/sau distribui versiuni digitale sau tipărite ale articolului, în parte sau întreg, în contexte specifice activităților revistei, prin semnarea acordului de publicare.

8. Administrarea revistei

Echipa editorială este numită clar pe pagina web a Revistei și pe materialul printat.

Revista are un coordonator și o echipă editorială responsabilă cu anunțurile, comunicarea cu autorii și cu referenții, cu supervizarea procesului de peer-review, cu corectarea și verificarea conformității cu șablonul, cu paginarea, etc.

9. Procesul de peer review

Revista Argument pune în aplicare un sistem „double blind peer review”.

Referenții trebuie să urmeze instrucțiunile revistei pentru scrierea recenziilor; acestea vor fi transmise odată cu lucrările pentru revizuire. Referenții trebuie să aibă o atitudine obiectivă și constructivă în procesul de analiză, oferind păreri ce voi ajuta autorii să își îmbunătățească lucrările, trebuie să se comporte profesionist și să se abțină de la a fi ostili sau instigativi și de la a face comentarii personale defăimătoare sau a aduce acuzații nefondate.

Referenții vor urmării coerența și calitatea materialului trimis pentru publicare, originalitatea subiectului studiat, coerența structurii și calitatea științifică a articolelor.

Fiecare articol va fi revizuit de doi referenți și rapoartele lor vor fi trimise autorilor (după ștergerea numelor referenților).

Autorii au obligația de a corecta și de a rescrie articolele conform cu cererile echipei editoriale și referenților pentru a asigura coerența, claritatea și calitatea materialului publicat.

10. Discuții și corecturi după publicare

Dezbaterea articolelor după publicare este încurajată prin e-mail-uri trimise coordonatorului sau pe orice platformă care publică articolele și care permite comentarii sau alte tipuri de interacțiune.

În cazul în care este necesară corectarea, revizuirea sau retragerea articolelor, echipa editorială va asigura acest proces pe pagina web a revistei și/sau va anunța/solicita modificări pe alte platforme.