ro | en
ArgumentNr. 4/2012

Noi abordări ale proiectului arhitectural: fascinația porozității

Rezumat

La nivel teoretic porozitatea reprezintă raportul dintre plin și gol ce caracterizează un mediu ce poate fi traversat de fluide. Medile poroase sunt medii complexe, interstițiile și deschiderile realizând un adevărat sistem structural capabil de conexiuni multiple cu alte medii,asemănătoare sau diferite.

Această porozitate constituie un punct de legătură între abordarea tehnică și cea fenomenală a arhitecturii, de unde și interesul pe care această noțiune il suscită de ceva vreme asupra celor ce gândesc orașul și arhitectura.

Download


Alte articole

Mihaela Pelteacu
Teorii ale suprafeței în arhitectură (2009)

Andrei Eugen Lakatos, Mihaela Pelteacu
Reconversie funcțională și regenerare urbană la Muzeul Național de Artă Contemporană (2009)