Argument 1/2009

]re[generarea peisajului urban / arhitectural

Coordonator volum:
Prof.dr.arh. Daniela Rădulescu - Andronic
Copertă:
Lect.dr.arh. Marina Mihăilă
Grafică:
des. Roland Vasiliu
Machetare, tehnoredactare, corectură, traducere:
arh. Maria Mănescu

© 2009 Editura Universitară „Ion Mincu” Bucureşti


Tematica sesiunii de comunicari ştiinţifice cu participare internatională din UAUIM (29-30 iunie 2009) si anume: ]RE[GENERAREA PEISAJULUI URBAN/ARHITECTURAL, între repere, priorităţi şi limite constituie subiectul acestui prim volum al publicaţiei. Prin selecţia şi prezentarea lucrărilor de valoare ale participanţilor, incercăm să deschidem un dialog de substanţă, despre creaţia de arhitectură. Se pune in discuţie identitatea estetică a momentului şi evoluţia stilului, funcţie de transformările sociale sau tehnologice, pe baza de ARGUMENTE.

Structurarea cărţii pe 3 capitole sugerează faptul că regenerarea urbană se poate imagina:

  • prin asimilarea valorilor trecutului – REPERE;
  • prin stabilirea unor PRIORITĂŢI actuale sau de perspectivă;
  • şi prin surprinderea elementelor de frână existente, definirea unor LIMITE (de teritoriu, de concepţie, legislaţie etc.).

1. Repere

Georgică MITRACHEInterpretări ale unor elemente de arhitectură tradițională
Horia DINULESCUTradiție și referință în neoromânesc
Dan DINOIUArhitectura modernistă interbelică din București: repere, priorități, limite
Maria Icoana SĂBĂILĂ PAVLOVICIIdentitatea modelelor din Luxemburg – Valea Moselei în peisajul cultural bănățean
Mihaela PELTEACUTeorii ale suprafeței în arhitectură
Cerasella CRĂCIUNPeisajul urban între “loc al memoriei” și “loc al acțiunii”
Nicolae TULBANSpațiul Bisericii sau despre cuprinderea necuprinsului
Maria BOȘTENARU DANPeisajul arhitectural din perioada interbelică și nevoia de regenerare astăzi. Parcurs geografic în România, Italia, Grecia, alte țări din Europa

2. Priorităţi

Paul ANGELIERDescoperirea unei noi flexibilități
Marina MIHĂILĂAr(t)chitecture_artă, imaginație, percepție, arhitectură_
Melania DULĂMEAArhitectura și neuroștiințele. Introducere într-o abordare interdisciplinară a proceselor de design
Ionuţ PIATRĂ-IONESCUStilistica arhitecturii ecologice contemporane
Codruţa IANASistemul de certificare de calitate „Building for life”. Exemplu de aplicare la reabilitarea cartierului Angel Town, Londra
Radu-Petre NĂSTASEModel de regenerare urbană în Olanda. Studiu de caz: Breda
Mariana DUŢESCURegenerare la scară umană
Cristina ENACHEPeisajul erei informaționale între tehnologie și genius loci
Cristina CONSTANTINESCUPriorități în valorificarea și eficientizarea spațiului urban și arhitectural. Obiective de politică urbană
Cristina PANĂIluminatul arhitectural în peisajul urban. ]re[generarea peisajului urban nocturn

3. Limite

Vladimir NICULAIntimitatea temporară a spațiului public
Oana CĂPLESCUSpații hibride
Ioan MILOŞTehnici de manipulare / Relația arhitect-client cu implicații în regenerarea peisajului arhitectural
Mihaela ZAMFIR (GRIGORESCU)Reabilitarea ansamblurilor rezidențiale colective ca factor regenerator al peisajului urban și arhitectural. Aplicație la blocurile din panouri mari prefabricate
Andrei Eugen LAKATOS
Mihaela PELTEACU
Reconversie funcțională și regenerare urbană la Muzeul Național de Artă Contemporană
Ioan MILOŞEste arhitectura o modă?