ro | en
Argument › Nr. 1/2009

Argument 1/2009

]re[generarea peisajului urban / arhitectural

Coordonator volum:
Prof.dr.arh. Daniela Rădulescu - Andronic
Copertă:
Lect.dr.arh. Marina Mihăilă
Grafică:
des. Roland Vasiliu
Machetare, tehnoredactare, corectură, traducere:
arh. Maria Mănescu

© 2009 Editura Universitară „Ion Mincu” Bucureşti


Tematica sesiunii de comunicari ştiinţifice cu participare internatională din UAUIM (29-30 iunie 2009) si anume: ]RE[GENERAREA PEISAJULUI URBAN/ARHITECTURAL, între repere, priorităţi şi limite constituie subiectul acestui prim volum al publicaţiei. Prin selecţia şi prezentarea lucrărilor de valoare ale participanţilor, incercăm să deschidem un dialog de substanţă, despre creaţia de arhitectură. Se pune in discuţie identitatea estetică a momentului şi evoluţia stilului, funcţie de transformările sociale sau tehnologice, pe baza de ARGUMENTE.

Structurarea cărţii pe 3 capitole sugerează faptul că regenerarea urbană se poate imagina:

  • prin asimilarea valorilor trecutului – REPERE;
  • prin stabilirea unor PRIORITĂŢI actuale sau de perspectivă;
  • şi prin surprinderea elementelor de frână existente, definirea unor LIMITE (de teritoriu, de concepţie, legislaţie etc.).

1. Repere

Georgică Mitrache
Interpretări ale unor elemente de arhitectură tradițională

Horia Dinulescu
Tradiție și referință în neoromânesc

Dan Dinoiu
Arhitectura modernistă interbelică din București: repere, priorități, limite

Maria Icoana Săbăilă Pavlovici
Identitatea modelelor din Luxemburg – Valea Moselei în peisajul cultural bănățean

Mihaela Pelteacu
Teorii ale suprafeței în arhitectură

Cerasella Crăciun
Peisajul urban între “loc al memoriei” și “loc al acțiunii”

Nicolae Tulban
Spațiul Bisericii sau despre cuprinderea necuprinsului

Maria Boștenaru Dan
Peisajul arhitectural din perioada interbelică și nevoia de regenerare astăzi. Parcurs geografic în România, Italia, Grecia, alte țări din Europa

2. Priorități

Paul Angelier
Descoperirea unei noi flexibilități

Marina Mihăilă
Ar(t)chitecture_artă, imaginație, percepție, arhitectură_

Melania Dulămea
Arhitectura și neuroștiințele. Introducere într-o abordare interdisciplinară a proceselor de design

Ionuț Piatră-Ionescu
Stilistica arhitecturii ecologice contemporane

Codruța Iana
Sistemul de certificare de calitate „Building for life”. Exemplu de aplicare la reabilitarea cartierului Angel Town, Londra

Radu-Petre Năstase
Model de regenerare urbană în Olanda. Studiu de caz: Breda

Mariana Duțescu
Regenerare la scară umană

Cristina Enache
Peisajul erei informaționale între tehnologie și genius loci

Cristina Constantinescu
Priorități în valorificarea și eficientizarea spațiului urban și arhitectural. Obiective de politică urbană

Cristina Pană
Iluminatul arhitectural în peisajul urban. ]re[generarea peisajului urban nocturn

3. Limite

Vladimir Nicula
Intimitatea temporară a spațiului public

Oana Căplescu
Spații hibride

Ioan Miloș
Tehnici de manipulare / Relația arhitect-client cu implicații în regenerarea peisajului arhitectural

Mihaela Zamfir (Grigorescu)
Reabilitarea ansamblurilor rezidențiale colective ca factor regenerator al peisajului urban și arhitectural. Aplicație la blocurile din panouri mari prefabricate

Andrei Eugen Lakatos, Mihaela Pelteacu
Reconversie funcțională și regenerare urbană la Muzeul Național de Artă Contemporană

Ioan Miloș
Este arhitectura o modă?