Argument 9/2017

Arhitectura recentă – discurs critic

Coordonator volum:
Prof.dr.arh. Daniela Rădulescu - Andronic
Copertă:
Asist. dr. arh. Alexandra Păcescu
Grafică:
des. Roland Vasiliu
Machetare, tehnoredactare, corectură:
arh. Maria Mănescu

© 2017 Editura Universitară „Ion Mincu” Bucureşti


În următorul număr al publicației “ARGUMENT” – NR. 9/2017 vor fi tipărite studii, lucrări de cercetare sau proiecte de arhitectură, prezentate în sesiunea de comunicări științifice interdisciplinare, intitulată: „ARHITECTURA RECENTĂ – discurs critic”, desfășurată în perioada 19-20 mai 2016.

În esență, succesiunea tematicii abordate de publicația noastră nu este întâmplătoare, sau cel puțin așa ne-am impus, până în prezent.

Apropiindu-ne de un eventual număr reprezentativ – numărul 10, - dorim ca semnificația titlului revistei și anume “ARGUMENT” – să contureze o parte din ideile/conceptele grupului editorial, “argumente” structurale pentru redefinirea noilor modele arhitecturale, solicitate de societate/tehnologie și în concordanță cu viziunea sistemului de educație.

În acest sens, numerele 7 și 8 au consemnat aspecte performante sau dominate de indecizie, din:

  • “CERCETAREA PRIN PROIECT” și
  • “EDUCAȚIA ÎN ARHITECTURĂ”.

Ultimul număr, - „ARHITECTURA RECENTĂ – discurs critic” își propune să identifice, în ce măsură, studiile și cercetările din arhitectură își găsesc finalitatea în desenarea spațiilor din mediul urban existent.

Lucrările au fost organizate pe următoarele capitole: – Concept, – Context, – Timp/istorie/arheologie, – Structuri urbane/dezvoltarea orașelor, – Arhitectura socială, – Compoziție/configurare/inovare, – Design – evoluție, – Opinia studenților.

1. Concept

Marina MIHĂILĂ
Cristina ENACHE
O discuție: (Framing) Imaginile în mișcare pentru arhitectură și discursul critic arhitectural - semantici și forme
Doina TEODORESCUArhitectură, model, responsabilitate

2. Context

Raluca-Nicoleta RADUO piață culturală care se maturizează greu
Andrei Eugen LAKATOSÎn afara contextului: „Trădarea imaginilor”
Teodor BADIUContext, abordare, atitudine

3. Timp/istorie/arheologie

Alexandra PĂCESCUManifestări ale timpului în arhitectură: aspecte ale relației sit (istoric) – clădire
Alexandra PĂCESCUManifestări ale timpului în arhitectură: aspecte ale relației timp – parcurs
Oana Anca ABĂLARUO privire critică asupra arheologiei ca resursa în proiectarea contemporană

4. Structuri urbane/dezvoltarea orașelor

Cosmin CACIUCTech-Smart & Socio-Smart – premise pentru o critică a ideologiei orașelor și arhitecturii inteligente
Maria BOȘTENARU DANInfluența grădinilor japoneze asupra grădinilor contemporane

5. Arhitectura socială

Lorin NICULAEInovația în design. O reconsiderare necesară

6. Compoziție/configurare/inovare

Anca MITRACHEFormă și compoziție în arhitectură. O critică
Dana CHIRVAI
Tana LASCU
Vlad BALOŞIN
Arhitectura recentă între realitate și configurarea capricioasă
Anda-Ioana SFINTEŞArhitectura ca spațiu public. Utilizarea limitelor
Mihaela ZAMFIR (GRIGORESCU)
Marina MIHĂILĂ
Tematică vs. exerciții de arhitectură: tendințe în arhitectura contemporană reflectate în atelierul de proiectare la anii IV-V, școala de arhitectură_UAUIM
Cătălin Mihai CARAGEAArhitectura spațiilor universitare contemporane – o perspectivă fenomenologică
Alexandra ARDELEANU
Oana PAVĂL
Discursul arhitecturii recente în cazul conversiei patrimoniului industrial

7. Design – evoluție

Ştefan MIHĂILESCUAcoperișul verde: natura urbană și designul sustenabil

8. Opinia studenților

Oana-Violeta ANGHELBucureștiul de ieri - jurnal dintr-o lume uitată
Oana-Violeta ANGHEL
Mario CHIRU
Roxana-Nicoleta IVAN
Structură – Arhitectură – Tehnologie

Referenți:
Reviewers_nr9_2017.pdf