Argument 8/2016

Educaţia în arhitectură

Coordonator volum:
Prof.dr.arh. Daniela Rădulescu - Andronic
Copertă:
asist. dr. arh. Ştefan Mihăilescu
Grafică:
des. Roland Vasiliu
Machetare, tehnoredactare, corectură:
arh. Maria Mănescu

© 2016 Editura Universitară „Ion Mincu” Bucureşti


În noul număr al publicaţiei “ARGUMENT” – NR. 8/2016 se vor tipări studii, lucrări de cercetare sau proiecte de arhitectură susţinute în sesiunea de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională, intitulată: „Educaţia în arhitectură” (20-21 mai 2015).

Experienţa acumulată în perioada celor 6 ani de la apariţia primului număr, ne-a îndreptăţit să analizăm acum problema noastră fundamentală şi anume: - modelul specific de educaţie şi formare în arhitectură.

Programul tematic a propus participanţilor următoarele variante de prezentări şi discuţii: - opţiuni academice - modele de practică de proiectare, - opţiuni conceptuale şi idei sau proiecte “marginalizate“.

Rezumate

1. Perspective

Georgică MITRACHEProfilul absolventului şcolii de arhitectură

2. Memoria/identitatea şcolii de arhitectură

Ana-Maria DOBRE„Examenul de Stat” şi Proiectul de diplomă în Şcoala românească de Arhitectură a anilor ’50
Daniela RĂDULESCU-ANDRONIC
Adrian SPIRESCU
Dan TEODORESCU
Alexandra CHILIMAN
Liviu GLIGOR
Lucian GHIŞE
Răzvan LUSCOV
Dana CHIRVAI
“In Memoriam” – Profesorul nostru dr. arh. Gabriel Cristea
Horia DINULESCUPotenţial pentru o Identitate Locală

3. Metode

Letiţia BĂRBUICĂNecesitatea unui nou tip de pedagogie de arhitectură
Lorin NICULAEEducaţia non-formală în învăţământul de arhitectură
Ştefan MIHĂILESCUConcursurile studenţeşti / demers de cercetare
Anca Mihaela CONSTANTINPractica de proiectare ca şi model de educaţie în arhitectură
Maria BOȘTENARU DANEducatia plastica asistata de calculator

4. Studii interdisciplinare

Sorin GHIŢĂTransarhitectura. Confluenţele arhitecturii şi instalaţiei artelor contemporane
Mihaela ZAMFIR (GRIGORESCU)Expoconferinţele de arhitectură RIFF, INGLASS, GIS şi LAUD ca model de educaţie continuă de arhitectură. Experienţa personală 2010-2015
Grigore-Gabriel NEGOESCUGeobiologia şi învăţământul de arhitectură

5. Experimente urbane – continuitate arhitecturală

Doina TEODORESCUArhitectură şi urbanitate interbelică la Constanţa
Doina TEODORESCUPorţile Constanţei
Anca Mihaela COŞA
Adrian COŞA
Reabilitarea traseului tradiţional istoric Parc Kretzulescu – Grădina publică „Merci”, Câmpulung
Oana Anca ABĂLARUProiectul ruinelor sau reintegrarea istoriei în identitatea urbană. Studiu de caz: Forum Tevere

6. Proiectarea – fundament al educaţiei în arhitectură

Lia DIKIGOROPOULOU
Maria BOȘTENARU DAN
Jill BOURATOGLOU
Experienţa de recenzie în atelierul de arhitectură virtual prin bloguri
Anca MITRACHE
Anda-Ioana SFINTEŞ
Proiectul de arhitectură vs. scenariul de locuire
Dana CHIRVAI
Alina VOICULEŢ
Marius SOLON
Vlad BALOŞIN
Dimensiunea formativă între tradiţie şi modernitate
Marina MIHĂILĂ#muzeuldearhitectura – ca formă de educaţie
Cristina Maria CHIRAEducatia de arhitectură. Alegerea conceptului de design
Anca Oana RUSUA deveni - Rolul proiectării comunicative ȋn educaţia copiilor
Victor-Cristian OBANCEAComportarea în timp a materialelor de construcţii şi sănătatea utilizatorilor. O relaţie neglijată în proiectarea de arhitectură

7. Opinia studenţilor

Adrian Alexandru GHEORGHERuina - spaţiu al experimentului arhitectural
Elena CIURCHEAAtmosfera de librărie