ro | en
Argument › Nr. 8/2016

Argument 8/2016

Educația în arhitectură

Coordonator volum:
Prof.dr.arh. Daniela Rădulescu - Andronic
Copertă:
asist. dr. arh. Ștefan Mihăilescu
Grafică:
des. Roland Vasiliu
Machetare, tehnoredactare, corectură:
arh. Maria Mănescu

© 2016 Editura Universitară „Ion Mincu” Bucureşti


În noul număr al publicaţiei “ARGUMENT” – NR. 8/2016 se vor tipări studii, lucrări de cercetare sau proiecte de arhitectură susţinute în sesiunea de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională, intitulată: „Educaţia în arhitectură” (20-21 mai 2015).

Experienţa acumulată în perioada celor 6 ani de la apariţia primului număr, ne-a îndreptăţit să analizăm acum problema noastră fundamentală şi anume: - modelul specific de educaţie şi formare în arhitectură.

Programul tematic a propus participanţilor următoarele variante de prezentări şi discuţii: - opţiuni academice - modele de practică de proiectare, - opţiuni conceptuale şi idei sau proiecte “marginalizate“.

1. Perspective

Georgică Mitrache
Profilul absolventului școlii de arhitectură

2. Memoria/identitatea școlii de arhitectură

Ana-Maria Vesa Dobre
„Examenul de Stat” și Proiectul de diplomă în Școala românească de Arhitectură a anilor ’50

Daniela Rădulescu-Andronic, Adrian Spirescu, Dan Teodorescu, Alexandra Chiliman, Liviu Gligor, Lucian Ghișe, Răzvan Luscov, Dana Chirvai
“In Memoriam” – Profesorul nostru dr. arh. Gabriel Cristea

3. Metode

Letiția Bărbuică
Necesitatea unui nou tip de pedagogie de arhitectură

Lorin Niculae
Educația non-formală în învățământul de arhitectură

Ștefan Mihăilescu
Concursurile studențești / demers de cercetare

Maria Boștenaru Dan
Educatia plastica asistata de calculator

4. Studii interdisciplinare

Sorin Ghiță
Transarhitectura. Confluențele arhitecturii și instalației artelor contemporane

Grigore-Gabriel Negoescu
Geobiologia și învățământul de arhitectură

5. Experimente urbane – continuitate arhitecturală

Doina Teodorescu
Arhitectură și urbanitate interbelică la Constanța

Anca Mihaela Coșa, Adrian Coșa
Reabilitarea traseului tradițional istoric Parc Kretzulescu – Grădina publică „Merci”, Câmpulung

Oana Anca Abălaru
Proiectul ruinelor sau reintegrarea istoriei în identitatea urbană. Studiu de caz: Forum Tevere

6. Proiectarea – fundament al educației în arhitectură

Jill Bouratoglou, Lia Dikigoropoulou, Maria Boștenaru Dan
Experiența de recenzie în atelierul de arhitectură virtual prin bloguri

Anca Mitrache, Anda-Ioana Sfinteș
Proiectul de arhitectură vs. scenariul de locuire

Dana Chirvai, Alina Voiculeț, Marius Solon
Dimensiunea formativă între tradiție și modernitate

Marina Mihăilă
#muzeuldearhitectura – ca formă de educație

Cristina Maria Chira
Educatia de arhitectură. Alegerea conceptului de design

Anca Oana Rusu
A deveni - Rolul proiectării comunicative ȋn educația copiilor

Victor-Cristian Obancea
Comportarea în timp a materialelor de construcții și sănătatea utilizatorilor. O relație neglijată în proiectarea de arhitectură

7. Opinia studenților

Adrian Alexandru Gheorghe
Ruina - spațiu al experimentului arhitectural

Elena Țara
Atmosfera de librărie