Argument 8/2016

Educaţia în arhitectură

Coordonator volum:
Prof.dr.arh. Daniela Rădulescu - Andronic
Copertă:
asist. dr. arh. Ştefan Mihăilescu
Grafică:
des. Roland Vasiliu
Machetare, tehnoredactare, corectură:
arh. Maria Mănescu

© 2016 Editura Universitară „Ion Mincu” Bucureşti


În noul număr al publicaţiei “ARGUMENT” – NR. 8/2016 se vor tipări studii, lucrări de cercetare sau proiecte de arhitectură susţinute în sesiunea de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională, intitulată: „Educaţia în arhitectură” (20-21 mai 2015).

Experienţa acumulată în perioada celor 6 ani de la apariţia primului număr, ne-a îndreptăţit să analizăm acum problema noastră fundamentală şi anume: - modelul specific de educaţie şi formare în arhitectură.

Programul tematic a propus participanţilor următoarele variante de prezentări şi discuţii: - opţiuni academice - modele de practică de proiectare, - opţiuni conceptuale şi idei sau proiecte “marginalizate“.

1. Perspective

Georgică MITRACHEProfilul absolventului școlii de arhitectură

2. Memoria/identitatea şcolii de arhitectură

Ana-Maria VESA DOBRE„Examenul de Stat” și Proiectul de diplomă în Școala românească de Arhitectură a anilor ’50
Daniela RĂDULESCU-ANDRONIC
Adrian SPIRESCU
Dan TEODORESCU
Alexandra CHILIMAN
Liviu GLIGOR
Lucian GHIŞE
Răzvan LUSCOV
Dana CHIRVAI
“In Memoriam” – Profesorul nostru dr. arh. Gabriel Cristea

3. Metode

Letiţia BĂRBUICĂNecesitatea unui nou tip de pedagogie de arhitectură
Lorin NICULAEEducația non-formală în învățământul de arhitectură
Ştefan MIHĂILESCUConcursurile studențești / demers de cercetare
Maria BOȘTENARU DANEducatia plastica asistata de calculator

4. Studii interdisciplinare

Sorin GHIŢĂTransarhitectura. Confluențele arhitecturii și instalației artelor contemporane
Grigore-Gabriel NEGOESCUGeobiologia și învățământul de arhitectură

5. Experimente urbane – continuitate arhitecturală

Doina TEODORESCUArhitectură și urbanitate interbelică la Constanța
Anca Mihaela COŞA
Adrian COŞA
Reabilitarea traseului tradițional istoric Parc Kretzulescu – Grădina publică „Merci”, Câmpulung
Oana Anca ABĂLARUProiectul ruinelor sau reintegrarea istoriei în identitatea urbană. Studiu de caz: Forum Tevere

6. Proiectarea – fundament al educaţiei în arhitectură

Jill BOURATOGLOU
Lia DIKIGOROPOULOU
Maria BOȘTENARU DAN
Experiența de recenzie în atelierul de arhitectură virtual prin bloguri
Anca MITRACHE
Anda-Ioana SFINTEŞ
Proiectul de arhitectură vs. scenariul de locuire
Dana CHIRVAI
Alina VOICULEŢ
Marius SOLON
Dimensiunea formativă între tradiție și modernitate
Marina MIHĂILĂ#muzeuldearhitectura – ca formă de educație
Cristina Maria CHIRAEducatia de arhitectură. Alegerea conceptului de design
Anca Oana RUSUA deveni - Rolul proiectării comunicative ȋn educația copiilor
Victor-Cristian OBANCEAComportarea în timp a materialelor de construcții și sănătatea utilizatorilor. O relație neglijată în proiectarea de arhitectură

7. Opinia studenţilor

Adrian Alexandru GHEORGHERuina - spațiu al experimentului arhitectural
Elena ȚARAAtmosfera de librărie