ro | en
Argument › Nr. 15/2023

Argument 15/2023

Concept și materialitate în arhitectură

https://doi.org/10.54508/Argument.15

Director publicație:
Anca MITRACHE
Editor executiv:
Anda-Ioana SFINTEȘ
Colegiul de redacție:
Constanța Carmina GHEORGHIȚĂ, Oana Anca ABĂLARU OBANCEA, Ruxandra PĂDURARU, Claudia PIPOȘ LUPU, Ruxandra BALCANU, Cristina PREOTESOIU, Andreea MUCIBABICI
Corectură limba engleză/ Traduceri limba română:
Dana RADLER
Copertă:
Claudia PIPOȘ-LUPU, Eduard KORNER

© 2023 Editura Universitară „Ion Mincu” Bucureşti


0. Cuvânt înainte

Anca Mitrache
Concept vs. Materialitate în arhitectură

1. Retrospectiv

Melania Dulămea, Ana-Maria Vesa-Dobre
Tipologii în evoluție – Densitatea locuirii. Inventar de concepte arhitecturale

Silvia-Georgiana Pușcașu
La granița dintre periferie și centru. Metodă de intervenție într-o zonă hibridă de tip fringe-belt, în București.

Mihai Puiu, Ilinca Maria Dan
Grand Hotel du Boulevard. Apariția conceptului de hotel în București

Lucia-Maria Pălăgeșiu
Biserici alternative. De la desacralizare la refuncționalizare

Amina Al-Adhami
Influența tehnicilor și materialelor arhitecturii vernaculare în arhitectura modernă. Studiu de caz: Irak

2. Introspectiv

Bar-Eli Amos
Ambiguitate și expunere: întunericul ca material în arhitectura vizionară

Stefania Kenley
Artefact deturnat și material existent

Andreea Iuliana Vornicu
Dialog între materie și lumină

Adrian Petre-Spiru
Culoarea în arhitectură. De la însușire materială la concept cromatic

3. Arhitectură prospectivă

Melinda Bognár
De la prezentare la realitate. Translatarea spațiului tipologic în spațiu euclidian

Andreea Robu-Movilă, Sabin-Andrei Țenea
Explorarea și discretizarea spațiului latent al imaginației algoritmice prin computare afectivă

Maria Boștenaru Dan, Adrian Ibric
Cartarea percepției. Abordări inovatoare de cartografiere digitală ca metode de investigație urbană

Stephany-Emma Trif
Materialul arhitectural ca palimpsest. Monitorizarea efectelor climatice asupra spațiului construit

Irina Mihaela Moise
Arhitectura gonflabilă. Scurtă istorie critică a utilizărilor în arhitectură

4. Recenzii

Adrian Ibric
Proiecte transnaționale de circularitate urbană, tranziție verde și dezvoltarea inovativă a orașelor, finanțare prin instrumentele JPI Urban Europe și parteneriatul DUT

Matei Alexandru Mitrache
Canvassing the Concept 2023. Arhitecți in dialog

Referenți:
Arg_15_2023_referenti.pdf