Argument 3/2011

UPGRADE – Cercetare. Tendinţe

Coordonator volum:
Prof.dr.arh. Daniela Rădulescu - Andronic
Copertă:
Lect.dr.arh. Marina Mihăilă
Grafică:
des. Roland Vasiliu
Machetare, tehnoredactare, corectură, traducere:
arh. Maria Mănescu

© 2011 Editura Universitară „Ion Mincu” Bucureşti


Cuvânt înainte

Conform intenţiilor sugerate de redacţia noastră, chiar de la prima apariţie a publicaţiei “ARGUMENT”, am propus pentru numărul 3/2011, intitulat “UPGRADE – CERCETARE. TENDINŢE”, o structură editorială mai diversificată.

Astfel, deschidem volumul cu tema “DIALOG”, un consistent dialog profesional, solicitat de problemele actuale din proiectarea de arhitectură sau urbanism, precum şi de modificările de substanţă, impuse de evoluţia programelor academice.

La cele două mese rotunde moderate de conf. dr. arh. Georgică MITRACHE (26 februarie 2010) şi de prof. dr. arh. Florin BICIUŞCĂ (24 martie 2011), s-au prezentat numeroase aspecte recente, specifice profesiunii de arhitect, care au condus la dezbateri şi polemici aprinse, susţinute de cei prezenţi. Acest dialog al opiniilor, care nu s-au dovedit întotdeauna divergente, este valoros, deoarece poate contura în perspectivă, concepţii şi programe inovatoare.

Articolele publicate în acest număr (19 lucrări), precum şi în numărul următor (27 lucrări), sunt selectate din 2 sesiuni ştiinţifice şi anume:

  • “Valori de patrimoniu şi arhitectura contemporană” (25-26 februarie 2010) şi
  • “Upgrade – dezvoltare prin continuitate” (23-24 martie 2011)

şi analizează în esenţă probleme de contextualism, continuitate tipologică şi mai puţin aspecte ale avangardei formale, care îşi găseşte deocamdată cu dificultate repere conceptuale în şcoala noastră.

Abordarea studiilor interdisciplinare reprezintă deasemenea un obiectiv important.

Am iniţiat astfel, un capitol rezervat specialiştilor din discipline de graniţă, referitor la relaţia dintre antropologie şi arhitectură, medicină şi arhitectură sau comentarea managementului specific proiectării de arhitectură.

Ceea ce defineşte în prezent filozofia, drept “schimbare de paradigmă”, presupune un nou profil al cunoaşterii, structurat pe baza ultimelor teorii ştiinţifice. În acest sens, cercetările realizate în domenii independente de profesia noastră (- teoria fractalilor, teoria sistemelor disipative, - a fenomenelor neliniare, etc.) au permis imaginarea unor noi metode care să explice sau să intuiască apariţia formelor şi studiul morfogenezei.

În ultimul capitol al publicaţiei am deschis o nouă pagină, intitulată OPINIA STUDENŢILOR. Am invitat studenţi să participe cu lucrări, la ultima noastră sesiune ştiinţifică şi deşi, participarea lor a fost mai mult simbolică, dorim să continuăm această conversaţie cu viitorii arhitecţi. Pentru a le trezi interesul, intenţionăm să organizăm în anul universitar 2011-2012, un concurs pentru studenţi sau tinerii absolvenţi, intitulat: “Idei şi proiecte marginalizate”. Iniţiativa a pornit de la gândul că, istoria ne oferă numeroase exemple, în care spiritele nonconformiste au împins societatea spre progres. Cele mai interesante concepte vor face obiectul unei expoziţii şi unei dezbateri. Bineînţeles, se vor acorda premii şi diploma: - „manifest 2012”.

Intenţionăm să mişcăm puţin inerţia, ideilor preconcepute, conservatorismul sau poate să limpezim parţial, disputa dintre tradiţie, continuitatea valorilor şi viziunea asupra noului.

prof. dr. arh.
Daniela Rădulescu Andronic

1.

Georgică MITRACHEVALORI DE PATRIMONIU ȘI ARHITECTURA CONTEMPORANĂ – lansare discuții masă rotundă
Florin BICIUŞCĂDouă cuvinte despre masa rotundă

2.

Anda-Ioana SFINTEŞModalități tradiționale de reprezentare - continuitate, revalorificare, reinterpretare -
Mihaela STAICUInterventii particulare de up-grade. Pledoarie pentru o abordare antropologică.
Mihai Viorel ZAMFIRReconsiderarea centrelor pentru vârstnici. Perspectiva medicului geriatru.
Cristian BĂNICĂUrban Transformers_ Studiu de caz transformare urbană. Bucureștiul între două lumi și forțele ce transformă orașul

3.

Horia DINULESCUArhitectura interbelică, de la tradiție la avangardă
Liviu Gabriel GHIŢULEASAGara — patrimoniu construit și semnificație culturală

4.

Florian STANCIUCum stăm în spațiu ?
Cristina CONSTANTINÎn lucruri vezi ochi care te privesc. Experiment pedagogic – analiza bazată pe deprivare
Maria Icoana SĂBĂILĂ PAVLOVICIIdentitatea modelelor din Luxemburg – Valea Mosellei în peisajul cultural bănățean
Codruţa IANAMinimalismul lui Tadao Ando, continuator al filosofiei tradiționale japoneze zen
Ana Maria CRIŞANReevaluarea modelelor ancestrale. Suprafață-Interfață. Discurs asupra conexiunilor vizuale - Cu trimitere în zona culturală a Anatoliei centrale
Iulia Maria DELCEANecesitatea reconsiderării patrimoniului balnear european - două studii de caz: dezvoltare prin continuitate, Bath, Marea Britanie/ San Pellegrino, Italia
Alexandru CRIŞANMix vertical în orașul compact
Adrian MOLEAVINAdaptarea bioclimatică a locuinței tradiționale românești
Sergiu-Cătălin PETREAIpostaze ale arhitecturii de urgență

5.

Alexandru BUZATU
Rareş DRĂGOIU
Microinterventions