Publicaţia „ARGUMENT” se înscrie în categoria STUDII DE SPECIALITATE şi este tiparită în cadrul Universităţii de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” – Bucureşti. Cuprinde o serie de lucrări de cercetare în domeniu, realizate de mai mulţi autori, sub coordonarea prof.dr.arh. Daniela Rădulescu-Andronic. Această publicaţie se va tipări, conform programului editorial, în mai multe volume, funcţie de evenimentele ştiinţifice din universitate. Apariţia ei constituie un moment important, stabilit prin programul strategic de FORMARE CONTINUĂ, program cu deschidere europeană, specific învătământului de arhitectură şi urbanism.

Apariţii


Info

Revista „Argument” reunește în paginile sale studii și cercetări originale, de specialitate. În fiecare an comitetul de redacție propune teme de actualitate ce sunt dezbătute în cadrul sesiunilor de comunicări științifice organizate de Departamentul Sinteza Proiectării de Arhitectură. Pentru informații despre ultimele teme și noile numere ale revistei vă rugăm să urmăriți și:

Pentru publicare autorii sunt rugați să respecte modelele furnizate. Pentru articolul în extenso se propune o limită de text + imagini de 10 pagini.

Stilul de citare acceptat de revistă este Chicago Manual of Style 16th edition (pentru informații complete privind acest stil puteți accesa http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html).

Odată cu trimiterea articolului pentru evaluare în vederea publicării în Revista ARGUMENT, autorul își asumă integral și implicit respectarea Drepturilor de autor și apartenența sa asupra materialului transmis (integral, textul/textele, aparțin autorului în cauză, și nu sunt subiectului unei plagieri, copieri sau compilări de orice tip, iar sursele folosite - inclusiv fotografii, desene, tabele - sunt citate cu respectarea drepturilor de autor sau a politicii Creative Commons – CC BY 4.0). În acest sens autorul/autorii va/vor descărca, completa, semna și trimite formularul privind drepturile de autor furnizat.

Alături de articolul in extenso în română și engleză și declarația privind drepturile de autor se vor trimite separat imaginile în format .jpg la rezoluție de 300dpi.

Toate articolele trimise spre publicare vor fi verificare în sistemul antiplagiat.

Articolele vor fi supuse unui proces de double blind peer review realizat de referenții publicației.

Revista Argument este o revistă cu articole în open access, integral bilingvă – publicată în română și engleză.

Declaratie-drepturi-autor-Argument.docx

Model-rev-Argument.doc

Consiliul ştiinţific al publicaţiei „Argument”
Prof.dr.arh. Emil Barbu Popescu
Prof.dr.arh. Dan-Corneliu Şerban
Conf.dr.arh. Horia Moldovan
Dr.ing. Elena Dinu – redactor şef Editura Universitară „Ion Mincu”
Director publicaţie
Prof.dr.arh. Daniela Rădulescu Andronic
Colegiul de redacţie
Prof.dr.arh. Daniela Rădulescu Andronic – Coordonator
Asist.dr.arh. Ştefan Mihăilescu
dr.arh. Anda-Ioana Sfinteş
Secretar general de redacţie
Dr.arh. Lorin Constantin Niculae
Editor
Editura Universitară „Ion Mincu” Bucureşti - http://editura.uauim.ro
Machetare – tehnoredactare – corectură
Arh. Maria Mănescu
Grafica
Roland Vasiliu
ISSN
ISSN (print): 2067-4252
ISSN (online): 2501-6334
ISSN-L: 2067-4252
Odată cu trimiterea articolului pentru evaluare în vederea publicării în Revista ARGUMENT, autorul îşi asumă integral şi implicit respectarea Drepturilor de autor şi apartenenţa sa asupra materialului transmis (integral, textul/textele, că aparţin autorului în cauză, şi nu sunt subiectului unei plagieri, copieri sau compilări de orice tip, iar sursele folosite - inclusiv fotografii, desene, tabele - sunt citate cu respectarea drepturilor de autor sau a politicii Creative Commons).
made by studio bit