Publicația „ARGUMENT” se înscrie în categoria STUDII DE SPECIALITATE și este tipărită la editura Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – București. Cuprinde o serie de lucrări de cercetare în domeniul arhitecturii, urbanismului, design-ului interior și în domenii conexe, scrise de autori atât români, cât și din străinătate. Această publicație se tipărește, conform programului editorial, o dată pe an, temele fiind comunicate în prealabil și dezbătute în cadrul sesiunilor de comunicări științifice organizate în universitate. Apariția ei constituie un moment important, stabilit prin programul strategic de FORMARE CONTINUĂ, program cu deschidere europeană, specific învățământului de arhitectură și urbanism.

Call for papers Argument 15/2023:
Concept și materialitate în arhitectură

10 octombrie 2022:
deadline transmitere rezumat (1000 cuvinte)

17 octombrie 2022:
comunicarea acceptării rezumatelor

Apariții

Documente

Drepturi_autor_argument_ro.docx
Review_argument_ro.docx
Template_argument_RO_2022_fin.docx
Instructiuni_pentru_autori.pdf
Reguli-de-etica.pdf

Info

Revista „Argument” reunește în paginile sale studii și cercetări originale, de specialitate. În fiecare an comitetul de redacție propune teme de actualitate ce sunt dezbătute în cadrul sesiunilor de comunicări științifice organizate de Departamentul Sinteza Proiectării de Arhitectură. Pentru informații despre ultimele teme și noile numere ale revistei vă rugăm să urmăriți și:

Pentru publicare autorii sunt rugați să respecte modelele furnizate. Pentru articolul în extenso se propune o limită de text + imagini de 10 pagini.

Stilul de citare acceptat de revistă este APA – American Psychological Association, ediția a 6a.

Odată cu trimiterea articolului pentru evaluare în vederea publicării în Revista ARGUMENT, autorul își asumă integral și implicit respectarea Drepturilor de autor și apartenența sa asupra materialului transmis (integral, textul/textele, aparțin autorului în cauză, și nu sunt subiectului unei plagieri, copieri sau compilări de orice tip, iar sursele folosite - inclusiv fotografii, desene, tabele - sunt citate cu respectarea drepturilor de autor sau a politicii Creative Commons – CC BY 4.0). În acest sens autorul/autorii va/vor descărca, completa, semna și trimite formularul privind drepturile de autor furnizat. Drepturile de autor și de publicare sunt în posesia exclusivă a autorului.

Alături de articolul in extenso în română și engleză și declarația privind drepturile de autor se vor trimite separat imaginile în format .jpg la rezoluție de 300dpi.

Toate articolele trimise spre publicare vor fi verificate în sistemul antiplagiat.

Articolele vor fi supuse unui proces de double blind peer review realizat de doi dintre referenții publicației.

Revista Argument este o revistă cu articole în open access, integral bilingvă – publicată în română și engleză.

Numărul curent al publicației Argument este publicat în luna decembrie a fiecărui an, atât in varianta tipărită cât și online.

Consiliul științific al publicației „Argument”
prof.dr.arh. Agostino BOSSI (Università degli Studi di Napoli “Federico II”)
lect.dr.arh. Alessandra CAPANNA (Università degli Studi “La Sapienza”, Facolta di Arhitettura, Roma)
prof.dr.arh. Ana-Maria DABIJA (Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, București)
conf.dr.arh. Mihai Corneliu DRIȘCU (Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”, Facultatea de Arhitectură, Iași)
prof.dr.arh. Dora FRANCESE (Università degli Studi di Napoli “Federico II”)
prof.dr. Dragoș GHEORGHIU (Universitatea Națională de Arte București, Facultatea de Arte Decorative și Design)
prof.dr.arh. Cristina GOCIMAN (Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, București)
prof.dr.arh. Georgică MITRACHE (Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, București)
prof.dr.arh. Marian MOICEANU (Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, București)
prof.dr.arh. Cristina OCHINCIUC (Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, București)
prof.dr.arh. Daniela RĂDULESCU ANDRONIC (Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, București)
conf.dr.arh. Angelica STAN (Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, București)
lect.dr.arh. Irina Teodora TULBURE MOLDOVAN (Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, București)

Președinte de onoare si coordonator (Nr. 1-10)
prof.dr.arh. Daniela Rădulescu-Andronic (UAUIM)

Coordonator (> Nr.10) / Editor șef
prof.dr.arh. Anca Mitrache (UAUIM)

Editor executiv
asist.dr.arh. Anda-Ioana Sfinteș (UAUIM)

Editori asociați
lect.dr.arh. Constanța Carmina Gheorghiță (Facultatea de Ahitectură „G. M. Cantacuzino” Iași)
dr.arh. Iris Ganea-Christu (UAUIM)
asist. dr. arh. Oana Abălaru (UAUIM)
drd. Ruxandra Păduraru (Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea București)

Asistenți editoriali
drd. arh. Claudia Pipoș (UAUIM)
arh. Ruxandra Balcanu

Corespondent biblioteci internaționale
conf.dr.arh. Lorin Constantin Niculae (UAUIM)

Editura
Editura Universitară „Ion Mincu” București - editura.uauim.ro

Revista indexată în: CEEOLERIH PLUS, CROSSREF, Index Copernicus, Google Scholar, WorldCat, Cat. B (CNCS).