ro | en
ArgumentNr. 4/2012

Revitalizarea unei zone prin inserția unei componente funcționale din sfera culturală - teatrul ca și clădire sau ca spațiu de desfășurare a spectacolului dramatic în aer liber - cu implicațiile directe în modul în care este influențat caracterul unei zone urbane bine definite, sau a unui cadru urban-industrial destructurat, ori a cadrului natural

Rezumat

În prezentarea de față, încerc să surprind câteva exemple recente de intervenție în spațiul urban, cu integrarea unor clădiri de teatru sau a altor construcții ce adăpostesc funcțiuni culturale necesare sau oportune, pentru revitalizarea și dezvoltarea zonelor respective ca spații civice cu veritabile și multiple atracții pentru public.

Modul de evoluție al orașului contemporan generează în interiorul acestuia spații neutilizate, uitate, zone de fractură ce devin adevărate bariere în teritoriu, zone de vid funcțional. Reconversia zonelor și a clădirilor industriale dezafectate din interiorul orașului prin reciclarea fondului construit și reconversia spațiilor care se pretează, în spații de teatru, poate fi o strategie de viitor adoptată la nivelul administrației locale.

Fiindcă din exemplele expuse reiese că în practica internațională, cele mai inventive soluții de teatre moderne au fost gasite în spații total non-conformiste, am marcat această tendință cu exemple din Bucureștiul contemporan; piețele, străzile pietonale, pasajele comerciale, parcurile, siturile arheologice sau monumentele pot deveni “scene” neconvenționale, mai ales că putem prevedea inserții temporare, neinvazive, bazate pe structuri ușoare.

Prin actul teatral atât situl / monumentul, cât și piesa de teatru își conferă reciproc noi înțelesuri.

Revitalization of an area by insertion of a functional element from the cultural domain - theatre as a building or as an open-air place suitable for dramatical spectacle.

Download


Alte articole

Magdalena Stănculescu
Scenariu de regenerare urbană – evidențierea oportunității unui traseu pietonal urban (2015)

Magdalena Stănculescu
Teatrul în spațiul urban. tendințele spectacolului dramatic la începutul unui nou secol (2013)