ro | en
Argument › Nr. 6/2014

Argument 6/2014

Ambient sustenabil

Coordonator volum:
Prof.dr.arch. Daniela Rădulescu - Andronic
Copertă:
Șef lucrări dr.arh. Ana Maria Crișan
Grafică:
des. Roland Vasiliu
Machetare, tehnoredactare, corectură:
arh. Maria Mănescu

© 2014 Editura Universitară „Ion Mincu” Bucureşti


Introducere

Pentru numărul 6/2014 al publicaţiei “ARGUMENT – Studii şi cercetări ştiinţifice din arhitectură şi urbanism”, au fost selectate cele mai apreciate lucrări susţinute în sesiunea de comunicări ştiinţifice, cu participare internaţională, intitulată „Ambient sustenabil”, din 29-30 mai 2013.

Această tematică, propusă de departamentul nostru: „Sinteză de proiectare”, în colaborare cu „Centrul de studii arhitecturale şi urbane” din UAUIM, a atras tineri specialişti/doctoranzi din ţară şi străinătate.

Prezentările, evaluate pozitiv de către referenţii publicaţiei, au fost organizate, în acest număr, pe 7 capitole, precedate de un cuvânt înainte al Directorului de departament – conf. dr. arh. Georgică Mitrache:

  • Comunitate/societate sustenabilă
  • Concepte / conexiuni / idei
  • Expresivitatea arhitecturii sustenabile
  • Modalităţi de transformare urbană durabilă
  • Reconfigurare – reconversie
  • Concursuri – programe / studii de cercetare
  • Opinia studenţilor

Cuvânt înainte

Georgică MITRACHE

Acest număr al publicației ARGUMENT aduce în discuție o tematică a cărei relevanță deosebită este punctată în practica arhitecturală contemporană prin noi intervenții si activități de edificare aflate sub semnul sustenabilului. Cu toate că terminologia aferentă acestui domeniu este în mod curent supusă dezbaterii, amploarea intervențiilor în context urban pe de o parte, și a celor menite să revitalizeze interesul față de zonele rurale dublează un interes tot mai mare manifestat față de acest subiect. Se poate discuta despre sustenabil cu referire către domeniile conexe activității de proiectare, însă ceea ce își propun autorii lucrărilor adunate în acest volum este să exploreze și să exploateze o arie specifică, definită de sustenabilitate la nivelul ambientului.

Dezbaterile pe tema ambientului se concentrează asupra modului în care arhitectura poate deveni un motor al practicilor responsabile la nivel global. În ce măsură un proces activ de proiectare poate îngloba în mod organic aspirații de natură ecologică și în ce fel acestea pot genera o practică de arhitectură ce valorizează funcția de responsabilizare a oricărui gest de edificare? Sunt două întrebări la care autorii conferințelor și prezentărilor din cadrul acestei sesiuni de comunicări științifice și-au propus sa răspundă, expunând, dezbătând și confruntând experiențele practice și aspirațiile profesiei.

Textele sunt grupate în șapte secţiuni tematice, după cum urmează:

1. Comunitate / Societate sustenabilă, aduce în discuție socialul ca instrument de lucru în fundamentarea noilor intervenții de natură sustenabilă. Cadrul social adaptează printr-un proces reflexiv elementele de noutate și favorizează implementarea lor. Proiectare comunicativă, comunități sustenabile, arhitectura participativă sunt doar câteva dintre cuvintelecheie ale acestei categorii.

2. Concepte / Conexiuni / Idei conturează interacțiuni între domeniul proiectării sustenabile și aspecte conexe acestuia, aducând în prim-plan rolul experimentului, al documentării și cercetării aflate la limita dintre specific și abstract.

3. Expresivitatea arhitecturii sustenabile reflectă preocuparea activă pentru menținerea unei calității de ordin estetic a arhitecturii aplicând în același timp concepte inovatoare și noutăți tehnologice. Parcursul referatelor prezentate a pus în discuție statutul de arhitectură sustenabilă, dublat de căutări în sfera expresivității, dinamicii peisajului și răspunsului social.

4. Modalități de transformare urbană durabilă, se orientează către zona cea mai efervescentă a practicii de arhitectură și anume contextul urban, prezentând exemple de tehnici ce conduc la o mai susținută transformare urbană pe baza noilor principii ale sustenabilității.

5. Reconfigurare-Conversie aduce în discuție o activitate ce și-a câștigat un loc important în practică, a cărei specificitate o promovează ca un mod consacrat de recâștigare a patrimoniului.

6. Concursuri/Programe/Studii de cercetare punctează câteva dintre reușitele recente din cadrul evenimentelor de profil manifestând interes prin prisma capacității lor critice și de inovare.

7. Opinia studenților asigură un suflu nou unui domeniu din ce în ce mai apreciat și în cadrul structurii universitare.

Suma textelor acestui volum invită la o reflecție asupra nevoii de inventariere și gestionare a practicilor curente în arhitectură, suprapunându-le unei tendințe tot mai concrete de conservare a resurselor și a contextului natural. Deși numeroase cercetări aruncă o umbră critică asupra produsului activităților de exploatare și edificare, nu sunt puține exemplele care vin să afirme și să anunțe o schimbare de paradigmă în tot ceea ce înseamnă practica de arhitectură în România.

1. Comunitate / societate sustenabilă

Mihaela Zamfir (Grigorescu), Mihai Viorel Zamfir
Comunități sustenabile în contextul îmbătrânirii societății. Premise pentru arhitectură

Lorin Niculae
Proiectarea comunicativă, factor cheie al sustenabilitatății arhitecturii sociale

Sebastiaan Veldhuisen
Ambient sustenabil

Alexandru Ioan Nichifor
Comunitățile intenționale sustenabile – locuri generatoare de inovație arhitecturală

Radu Sfinteș
Arenele de fotbal – rol educativ în cadrul comunității contemporane

2. Concepte / conexiuni / idei

Adrian Vidrașcu
Prolegomene la tectonica grupurilor de (co)homotopie arhitecturală

Liana Iliu
De la locul fizic la locul teologic – despre optima conformare a spațiului de cult creștin

3. Expresivitatea arhitecturii sustenabile

Ștefan Mihăilescu
Arhitectura star versus arhitectura sustenabilă

Ștefan Mihăilescu, Marina Mihăilă, Mihaela Zamfir (Grigorescu)
3 studii de caz – o discuție asupra ambientului sustenabil

Tana Lascu
Aspecte sustenabile în dinamica peisajului rural olandez

Dana Chirvai, Alina Voiculeț, Marius Solon
Ambient sustenabil între tehnologie și expresivitate

Anda-Ioana Sfinteș
Spațiul muzeal în folosul comunității

George Miron Stăncioiu
Clădirea de călători - alternative și puncte de vedere personale

4. Modalități de transformare urbană durabilă

Ognen Marina, Bojan Karanakov
Medierea urbană ca instrument de transformare urbană durabilă

Melania Dulămea
De la compoziție la strategie - viziuni sustenabile ale proiectului rezidențial contemporan

Maria Boștenaru Dan
Arhitectura de vilegiatură din Balatonfüred, Ungaria – traseu urban

Alexandra Păcescu
Fondul urban istoric ca ambient sustenabil

Iulia Maria Delcea
Sustenabilitate locală și re-teritorializare - revizitarea proiectului de oraș balnear

Ovidiu-Horațiu Teleche
Studiu asupra locuințelor colective postbelice din România: densitate, intimitate, personalizare

5. Reconfigurare – reconversie

Anca Mihaela Constantin
Reabilitare sustenabilă la nivelul spațiului public urban

Anca Stăncioiu
Reabilitarea și conversia clădirilor industriale

Anca Stăncioiu
Reabilitarea vechilor ansambluri de locuințe sociale

6. Concursuri – programe / studii de cercetare

Dorina Onescu-Tărbujaru, Lucia Leca
PRISPA post Madrid

Grigore Negoescu
Concursul „Bas Carbone”

Maria Boștenaru Dan, Diana Mendes
Aspecte economice ale mitigării riscului seismic în structura urbană și constructivă

7. Opinia studenților

Iulian Popa, Patricia Manea
Concurs „Unknown”

Alexandru Mihai Nițu
Aspecte particulare pentru determinarea spațiului urban printr-un demers bazat pe conceptul sustenabilității