ro | en
ArgumentNr. 4/2012

Culoarea în reabilitare. Metode de investigare și intervenție. Exemple de reabilitare cromatică.

Rezumat

Majoritatea informațiilor privitoare la mediul înconjurător ne parvin pe cale vizuală: independent de formă, culoarea acționează asupra individului atât la nivel senzorial cât și la nivel psihic.

În abordarea din punct de vedere cromatic a unui imobil existent trebuie să se țină seama de “viața cromatică anterioară” a imobilului, dar și de compatibilitatea cromatică cu zona în care se află imobilul. Apare astfel necesitatea definirii unei metode de cercetare capabile să clarifice numitorul comun vizual reprezentat de culoarea vechilor construcții urbane. Metoda prezentată în acest articol este cea elaborată de către arhitectul francez Jean-Philippe Lenclos, metodă care se structurează în următoarele trei faze: analiza peisajului natural și construit, sinteza comparată a informațiilor cromatice culese și elaborarea unui repertoriu de culori adecvat în peisajul considerat.

Cele trei cazuri de reabilitare cromatică prezentate exemplifică posibilități de abordare a analizei cromatice și de stabilire a unui plan cromatic de reabilitare, pentru a se asigura o imagine coerentă a orașului.

Download


Alte articole

Anca Mihaela Constantin, Veronica Zybaczynski, Severică Mitrache
Efectele cercetării preliminare asupra proiectului și a derulării lucrărilor de restaurare. (2015)

Veronica Zybaczynski
Culoarea ca experiment urban (2013)