ro | en
Argument › Referenți

Referenți

Articolele trimise spre publicare sunt supuse unui proces de double blind peer review realizat de referenții publicației. Referenții urmăresc coerența și calitatea materialului trimis spre publicare, originalitatea subiectului abordat, structurarea clară și calitatea științifică a articolelor conform formularului de mai jos.

Review_argument_2022.docx

Lista referenților

Apel către noi referenți

Revista Argument acceptă propuneri de noi referenți specializați în domenii relevante pentru conținutul publicat. Aplicanții trebuie să fie cel puțin asistenți universitari sau cercetători, deținători de titlu de doctor.

Pentru a aplica este necesară trimiterea unui CV pe adresa de e-mail a revistei: argument.uauim@gmail.com.