Argument 7/2015

Cercetarea prin proiect

Coordonator volum:
Prof.dr.arh. Daniela Rădulescu - Andronic
Copertă:
Şef lucrări dr. arh. Ana Maria Crişan
Grafică:
des. Roland Vasiliu
Machetare, tehnoredactare, corectură:
arh. Maria Mănescu

© 2015 Editura Universitară „Ion Mincu” Bucureşti


Introducere

Articolele publicate în noul număr al publicaţiei „Argument” sunt lucrări, proiecte de cercetare prezentate în sesiunea de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională „CERCETAREA PRIN PROIECT” (15-16 mai 2014).

Programul tematic al acestei sesiuni ştiinţifice a propus participanţilor următoarele variante de cercetare: proiecte construite/neconstruite, proiecte de concurs, proiecte de şcoală, schiţe sau proiecte inedite şi studii de doctorat.

Cuvânt înainte

Georgică MITRACHE

Numărul 7 al publicației Argument aduce în discuție o tematică ce poate fi considerată aridă în primă instanță, însă care, în mod neîndoielnic, reprezintă un element de substrat în practica arhitecturală curentă, fie că se prezintă ca un rezultat sau ca scop al acesteia.

Cercetarea prin proiect ca instrument de explorare și de exploatare a unor zone de lucru încă nevalorificate sau, dimpotrivă, a căror însemnătate a fost trecută sub semnul derizoriului, revine în discursul contemporan sub forma experimentului, a activităţii de pionierat în domeniile conexe. Sunt reactualizate practicile documentării, analizei și elaborării de arhitectură responsabilă, orientată spre escaladarea unor dificultăți inerente contextului de criză pe care îl parcurge. O criză a principiilor, a mijloacelor și a intențiilor, mai presus decât o criză a posibilităților economice.

În ce măsură un proces activ de proiectare poate îngloba în mod organic aspirații de ordin analitic? În ce fel acestea pot genera o practică de arhitectură ce valorizează funcția de document a oricărui gest de edificare? Sunt două întrebări la care autorii prezentărilor din cadrul acestei sesiuni de comunicări științifice și-au propus să răspundă, pe baza unor experiențe de ordin profesional şi/sau din poziția de cercetători ai domeniului.

1. Priorităţi conceptuale

Georgică MITRACHECercetarea în proiectul de arhitectură în procesul de învățământ.
Lorin NICULAEProiectul de arhitectură ca act de cunoaștere
Ştefan MIHĂILESCUCercetare prin proiectare – arh. Norman Foster
Ana Maria CRIŞANProiect de calatorie VORed|19112014. Studiu aplicat asupra drumului Voyage d’Orient - Le Corbusier

2. Arhitectura locuită

Andrei Eugen LAKATOSInserții urbane în zona Calea Călărașilor: concept, context și continuitate.
Marina MIHĂILĂ
Cristian BĂNICĂ
House-housing – abordări în designul arhitectural | 2 studii de caz realizate
Mihaela ZAMFIR (GRIGORESCU)Locuință pentru două generații, destinul unui concept
Grigore NEGOESCUGeometria simbolică a unei locuințe

3. Tradiţie – identitate – restaurare

Doina TEODORESCUZestrea oltenească
Liana ILIUTradiția și planul liber
Anda-Ioana SFINTEŞMCT „Astra”, Sibiu: un muzeu la limită
Anca Mihaela CONSTANTIN
Veronica ZYBACZYNSKI
Severică MITRACHE
Efectele cercetării preliminare asupra proiectului și a derulării lucrărilor de restaurare.

4. Interferenţe

Anca MITRACHEProiectul de arhitectură ca proces
Maria BOȘTENARU DANLand Art cu pereți verzi
Mahmoud TAVAKKOLIEvaluarea efectelor psihologice ale fațadelor orașelor contemporane asupra copiilor
Anca Oana RUSUProiectarea comunicativă ca instrument de cercetare

5. Spaţii publice – trasee urbane

Dana CHIRVAI
Alina VOICULEŢ
Marius SOLON
Mobilitatea ca punct de pornire în redefinirea relațională individ – oraș - teritoriu
Jill BOURATOGLOU
Lia DIKIGOROPOULOU
Grace DUBON
Maria BOȘTENARU DAN
Dóczy PÁL
Cercetarea prin proiect in arhitectura băilor termale
Marina MIHĂILĂ
Cristian BĂNICĂ
Gândind reconectarea urbană – arhitectură, cercetare prin proiect | studiu de caz – Mayfair development
Magdalena STĂNCULESCUScenariu de regenerare urbană – evidențierea oportunității unui traseu pietonal urban
Letiţia BĂRBUICĂStudiu de caz – Metropolis Center, București

6. Arhitectura peisajului

Angelica STANParcul urban – de la concept, la proiect
Anca Gabriela STĂNCIOIU
George Miron STĂNCIOIU
Parcul Vedea din Alexandria. Sinergie pentru un proiect integrat

7. Opinia studenţilor

Radu MOISESCUFoaier urban – Proiect de școală , anul IV , sem I
Irina MOISE
Ancuţa BACIU
Arhitectura rezidențială săsească

8. Workshop „Locuri în afara limitei”

Anda-Ioana SFINTEŞWorkshop-ul „Locuri în afara limitei”
Alexandru Adrian BACIU
Octavian FILER
Oana Corina MOCANU
Covorul (Workshop-ul „Locuri în afara limitei”, Echipa 1)
Ruxandra GRIGORAŞ
Rareș FOTĂU
Rareș URZICĂ
Anca-Maria PĂNOIU
Muzeul, o cale strâmtă (Workshop-ul „Locuri în afara limitei”, Echipa 2)
Ana Maria CRĂCIUN
Ștefania PANĂ
Theodora RADU
Oana DĂSCĂLOIU
Ecoul (Workshop-ul „Locuri în afara limitei”, Echipa 3)
Cristiana Elena CĂLIN
Ștefan MIRCEA
Sabin-Costin PRODAN
Podul (Workshop-ul „Locuri în afara limitei”, Echipa 4)
Elena ȚARA
Ana Maria COJOCARU
Lucia Elvira BUTNARIU
Adrian Alexandru DURLANU
Anca Iulia TĂTULESCU
Camera frumoasă (Workshop-ul „Locuri în afara limitei”, Echipa 5)