ro | en
Argument › Nr. 7/2015

Argument 7/2015

Cercetarea prin proiect

Coordonator volum:
Prof.dr.arh. Daniela Rădulescu - Andronic
Copertă:
Șef lucrări dr. arh. Ana Maria Crișan
Grafică:
des. Roland Vasiliu
Machetare, tehnoredactare, corectură:
arh. Maria Mănescu

© 2015 Editura Universitară „Ion Mincu” Bucureşti


Introducere

Articolele publicate în noul număr al publicaţiei „Argument” sunt lucrări, proiecte de cercetare prezentate în sesiunea de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională „CERCETAREA PRIN PROIECT” (15-16 mai 2014).

Programul tematic al acestei sesiuni ştiinţifice a propus participanţilor următoarele variante de cercetare: proiecte construite/neconstruite, proiecte de concurs, proiecte de şcoală, schiţe sau proiecte inedite şi studii de doctorat.

Cuvânt înainte

Georgică MITRACHE

Numărul 7 al publicației Argument aduce în discuție o tematică ce poate fi considerată aridă în primă instanță, însă care, în mod neîndoielnic, reprezintă un element de substrat în practica arhitecturală curentă, fie că se prezintă ca un rezultat sau ca scop al acesteia.

Cercetarea prin proiect ca instrument de explorare și de exploatare a unor zone de lucru încă nevalorificate sau, dimpotrivă, a căror însemnătate a fost trecută sub semnul derizoriului, revine în discursul contemporan sub forma experimentului, a activităţii de pionierat în domeniile conexe. Sunt reactualizate practicile documentării, analizei și elaborării de arhitectură responsabilă, orientată spre escaladarea unor dificultăți inerente contextului de criză pe care îl parcurge. O criză a principiilor, a mijloacelor și a intențiilor, mai presus decât o criză a posibilităților economice.

În ce măsură un proces activ de proiectare poate îngloba în mod organic aspirații de ordin analitic? În ce fel acestea pot genera o practică de arhitectură ce valorizează funcția de document a oricărui gest de edificare? Sunt două întrebări la care autorii prezentărilor din cadrul acestei sesiuni de comunicări științifice și-au propus să răspundă, pe baza unor experiențe de ordin profesional şi/sau din poziția de cercetători ai domeniului.

1. Priorități conceptuale

Georgică Mitrache
Cercetarea în proiectul de arhitectură în procesul de învățământ.

Lorin Niculae
Proiectul de arhitectură ca act de cunoaștere

Ștefan Mihăilescu
Cercetare prin proiectare – arh. Norman Foster

Ana Maria Crișan
Proiect de calatorie VORed|19112014. Studiu aplicat asupra drumului Voyage d’Orient - Le Corbusier

2. Arhitectura locuită

Andrei Eugen Lakatos
Inserții urbane în zona Calea Călărașilor: concept, context și continuitate.

Marina Mihăilă, Cristian Bănică
House-housing – abordări în designul arhitectural | 2 studii de caz realizate

Mihaela Zamfir (Grigorescu)
Locuință pentru două generații, destinul unui concept

Grigore Negoescu
Geometria simbolică a unei locuințe

3. Tradiție – identitate – restaurare

Doina Teodorescu
Zestrea oltenească

Liana Iliu
Tradiția și planul liber

Anda-Ioana Sfinteș
MCT „Astra”, Sibiu: un muzeu la limită

Anca Mihaela Constantin, Veronica Zybaczynski, Severică Mitrache
Efectele cercetării preliminare asupra proiectului și a derulării lucrărilor de restaurare.

4. Interferențe

Anca Mitrache
Proiectul de arhitectură ca proces

Maria Boștenaru Dan
Land Art cu pereți verzi

Mahmoud Tavakkoli
Evaluarea efectelor psihologice ale fațadelor orașelor contemporane asupra copiilor

Anca Oana Rusu
Proiectarea comunicativă ca instrument de cercetare

5. Spații publice – trasee urbane

Dana Chirvai, Alina Voiculeț, Marius Solon
Mobilitatea ca punct de pornire în redefinirea relațională individ – oraș - teritoriu

Jill Bouratoglou, Lia Dikigoropoulou, Grace Dubon, Maria Boștenaru Dan, Dóczy Pál
Cercetarea prin proiect in arhitectura băilor termale

Marina Mihăilă, Cristian Bănică
Gândind reconectarea urbană – arhitectură, cercetare prin proiect | studiu de caz – Mayfair development

Magdalena Stănculescu
Scenariu de regenerare urbană – evidențierea oportunității unui traseu pietonal urban

Letiția Bărbuică
Studiu de caz – Metropolis Center, București

6. Arhitectura peisajului

Angelica Stan
Parcul urban – de la concept, la proiect

Anca Gabriela Stăncioiu, George Miron Stăncioiu
Parcul Vedea din Alexandria. Sinergie pentru un proiect integrat

7. Opinia studenților

Radu Moisescu
Foaier urban – Proiect de școală , anul IV , sem I

Irina Moise, Ancuța Baciu
Arhitectura rezidențială săsească

8. Workshop „Locuri în afara limitei”

Anda-Ioana Sfinteș
Workshop-ul „Locuri în afara limitei”

Alexandru Adrian Baciu, Octavian Filer, Oana Corina Mocanu
Covorul (Workshop-ul „Locuri în afara limitei”, Echipa 1)

Ruxandra Grigoraș, Rareș Fotău, Rareș Urzică, Anca-Maria Pănoiu
Muzeul, o cale strâmtă (Workshop-ul „Locuri în afara limitei”, Echipa 2)

Ana Maria Crăciun, Ștefania Pană, Theodora Radu, Oana Dăscăloiu
Ecoul (Workshop-ul „Locuri în afara limitei”, Echipa 3)

Cristiana Elena Călin, Ștefan Mircea, Sabin-Costin Prodan
Podul (Workshop-ul „Locuri în afara limitei”, Echipa 4)

Elena Țara, Ana Maria Cojocaru, Lucia Elvira Butnariu, Adrian Alexandru Durlanu, Anca Iulia Tătulescu
Camera frumoasă (Workshop-ul „Locuri în afara limitei”, Echipa 5)