ro | en
ArgumentNr. 7/2015

Parcul urban – de la concept, la proiect

Rezumat

Odata cu cresterea în complexitate a orașelor actuale, parcurile urbane- atât cele centrale cât și cele periferice – își schimbă rolurile și resimt nevoia unei adaptări la noile condiții. În consecința, problematica parcului urban – atât la nivel conceptual, cât și ca metodologie de proiectare- s-a extins și s-a îmbogățit în ultimele decenii, cuprinzând atât chestiuni principiale, cât și aspecte legate de relația acestuia în cadrul întregului sistem urban.

Cercetarea realizată prin intermediul proiectului “Parcul urban- proiect integrat” existent în programul anului IV al Facultății de Urbanism –Secția de peisagistică a urmarit sintetizarea unor opțiuni valorice și evidențierea modului în care ne putem raporta la acest subiect. Proiectul s-a constituit într-un element de dezbatere a rolului parcului în cadrul orașului, la posibilitățile de intervenție în sensul apropierii lui de nevoile populației căreia i se adresează, precum și într-un instrument de inovare la nivelul metodologiei de proiectare integrată (urbanism- peisagistica). Din acest punct de vedere, investigația a pornit de la captarea de către studenți a opțiunilor populației legate de situl proiectului - în funcție de anumite categorii de utilizatori considerate relevante. Formularea unui concept de intervenție semnificativ a reprezentat etapa cea mai dificilă și în același timp cea mai atractivă- aici punându-se sintetic toate problemele remarcate în cadrul analizelor sectoriale, iar răspunsurile au fost din cele mai diverse. Rezultatul acestei cercetări s-a concretizat în prezentarea publică a proiectelor realizate partial în echipă, parțial individual și comentarea soluțiilor și scenariilor de intervenție propuse.

Download


Alte articole

Angelica Stan, Andra Panait
Distanța și distanțarea în spațiile urbane publice în perioada pandemiei de Covid-19 (2022)

Angelica Stan
Câteva observații asupra modului în care se reflectă dunărea în mentalul locuitorilor ei. Un studiu de caz românesc: Dunărea de Jos, Orașul Giurgiu (2019)