Angelica STAN

Parcul urban – de la concept, la proiect

Abstract:

Odata cu cresterea în complexitate a orașelor actuale, parcurile urbane- atât cele centrale cât și cele periferice – își schimbă rolurile și resimt nevoia unei adaptări la noile condiții. În consecința, problematica parcului urban – atât la nivel conceptual, cât și ca metodologie de proiectare- s-a extins și s-a îmbogățit în ultimele decenii, cuprinzând atât chestiuni principiale, cât și aspecte legate de relația acestuia în cadrul întregului sistem urban.

Cercetarea realizată prin intermediul proiectului “Parcul urban- proiect integrat” existent în programul anului IV al Facultății de Urbanism –Secția de peisagistică a urmarit sintetizarea unor opțiuni valorice și evidențierea modului în care ne putem raporta la acest subiect. Proiectul s-a constituit într-un element de dezbatere a rolului parcului în cadrul orașului, la posibilitățile de intervenție în sensul apropierii lui de nevoile populației căreia i se adresează, precum și într-un instrument de inovare la nivelul metodologiei de proiectare integrată (urbanism- peisagistica). Din acest punct de vedere, investigația a pornit de la captarea de către studenți a opțiunilor populației legate de situl proiectului - în funcție de anumite categorii de utilizatori considerate relevante. Formularea unui concept de intervenție semnificativ a reprezentat etapa cea mai dificilă și în același timp cea mai atractivă- aici punându-se sintetic toate problemele remarcate în cadrul analizelor sectoriale, iar răspunsurile au fost din cele mai diverse. Rezultatul acestei cercetări s-a concretizat în prezentarea publică a proiectelor realizate partial în echipă, parțial individual și comentarea soluțiilor și scenariilor de intervenție propuse.

Download:

Publicat în Argument 7/2015


Articole de același autor:

Angelica STAN:
Câteva observații asupra modului în care se reflectă dunărea în mentalul locuitorilor ei. Un studiu de caz românesc: Dunărea de Jos, Orașul Giurgiu - Argument 11/2019