ro | en
ArgumentNr. 7/2015

Scenariu de regenerare urbană – evidențierea oportunității unui traseu pietonal urban

Rezumat

Orașul - metropola contemporană - este privit ca un organism într-o perpetuă mișcare, evoluție, mutație, transformare. Bucureștiul, cu contextul său urban actual, deschide multiple oportunități de regenerare urbană a zonei centrale și istorice. Prin operațiuni specifice complexe, regenerarea urbană pune în valoare potențialul zonei studiate din punct de vedere istoric, arhitectural, cultural, social, dar și funcțional, printr-o reconsiderare contemporană a patrimoniului construit.

Traseul care constituie obiectul cercetării de față, se află în zona centrală, cu condiționări privind protecția valorilor istorice și arhitectural urbanistice și pornește de la Calea Victoriei, urmărind parcursul Str.Ion Cîmpineanu, limitată de Bd.Regina Elisabeta și Strada Constantin Mille. Spațiul urban necesită o privire de ansamblu lucidă, fiind necesară reconcilierea spiritului său – caracterizat prin juxtapunerea aparent haotică, deseori contradictorie, a unor volume, funcțiuni și texturi diverse – cu necesitatea de a-l organiza coerent din punct de vedere configurativ-spațial și funcțional. Obiectivul propus îl constituie elaborarea unui scenariu coerent de regenerare urbană, pentru a reda această zonă locuitorilor și vizitatorilor săi, punînd accent în principal pe deplasarea pietonală.

Proiectele prezentate, aparținând studenților anului IV de studiu (grupa 42B îndrumată de colectivul: prof.dr.arh.Cocheci Mihail, lect.dr.arh. Magdalena Stănculescu, asist.dr.arh. Mourgka Panteli) preîntâmpină cerințele de ordin practic, a unor investiții ulterioare, fie ele private, de stat sau mixte.

Lucrarea de față dorește să prezinte idei inovatoare, aspecte ce reflectă atât provocarea pe care o impune elaborarea unui proiect de cercetare, cât și referințe la tendințe de ultimă oră din experiența practică internațională, de la stadiul de concept și finalizând cu inserarea obiectului de arhitectură în contextul vecinătății imediate, sau cu amenajarea detaliată a spațiului public urban.

Download


Alte articole

Magdalena Stănculescu
Teatrul în spațiul urban. tendințele spectacolului dramatic la începutul unui nou secol (2013)

Magdalena Stănculescu
Revitalizarea unei zone prin inserția unei componente funcționale din sfera culturală - teatrul ca și clădire sau ca spațiu de desfășurare a spectacolului dramatic în aer liber - cu implicațiile directe în modul în care este influențat caracterul unei zone urbane bine definite, sau a unui cadru urban-industrial destructurat, ori a cadrului natural (2012)