ro | en
ArgumentNr. 7/2015

Parcul Vedea din Alexandria. Sinergie pentru un proiect integrat

Rezumat

Acest proiect reprezintă acțiunea conjugată și asociată a arhitectului vizionar în dialog deschis, sinergic cu arhitectul peisagist, corelată cu tendința pieței, definind astfel o alternativă pentru revitalizarea Parcului Vedea din Alexandria.

Trebuind să răspundă diverșilor factori multicriteriali, de natură psihologică, ambiental-peisageră și spatial-arhitecturală, proiectul a reprezentat o provocare la adresa realităților intrinseci ale existentului, pornind de la necesitățile imediate ale orașului și până la studierea zonei pe un palier teritorial extins.

Ca și “target”, s-a avut în vedere încă din faza “căutărilor”, regândirea strategiilor de atracție, diversitate și loisir, atât prin potențare senzorială și spațială, valorificare peisageră, ambientală cât și utilare funcțională. Astfel, conceptul proiectului redefinește limitele pentru un un spațiu adresat tuturor, prin funcțiuni conexe (expuneri în aer liber, evenimente culturale, relaxare, divertisment și sport), parcul fiind totodată studiat ca un spațiu democratizat și descentralizat, prietenos cu omul, cu natura și mediul înconjurător.

Concret, în realizarea soluției s-a ținut cont de cerințele beneficiarului (Primăria locală), de concluziile tuturor analizelor urbane specifice, precum și de posibilitățiile și condiționările sitului urban: vegetația existentă în zonă (selectată în funcție de starea sa biologică și estetică), funcțiunile existente, relația dintre poziționarea sitului și oraș. Au fost propuse cele mai noi și avantajoase variante, atât din punct de vedere al design-ului urban cât și vegetal.

Evitând formalismul, se pune accentul pe formule de impact vizual prin compoziții unitare și secventiale, amplasând subiecții pe traiectorii mobile prin parcurgerea spațiului concomitent cu observația și mișcarea în aer liber.

Ca tipologie avem de-a face cu un proiect interdisciplinar mai mult poate decât unul strict peisager, un proiect în care aportul arhitectului se intercorelează și se adaptează realităților contextuale și datelor de sit.

Download


Alte articole

George Miron Stăncioiu
Clădirea de călători - alternative și puncte de vedere personale (2014)

George Miron Stăncioiu
Conceptul de „Eurostație” – Impact pe plan european și național: Accesibilitate, servicii și instalații sigure (2010)

George Miron Stăncioiu
Reinventarea gărilor – Abordare și strategii pentru viitor în programul arhitectural al clădirii de călători (2010)