ro | en
ArgumentNr. 9/2017

Discursul arhitecturii recente în cazul conversiei patrimoniului industrial

  • / Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, București, România
  • / Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, București, România

Rezumat

Ce înseamnă arhitectură recentă? În exteriorul profesiei, uneori chiar și în cadrul său, termenul „recent” este asimilat celui de „nou”. Dar conversiile și chiar restaurările clădirilor existente reprezintă și ele forme hibride ale arhitecturii recente.

Conversia, înțeleasă ca simpla schimbare a funcțiunii clădirii, presupune un proces în sens invers proiectării de noi edificii, pornind de la cadrul existent –clădirea propusă spre conversie și contextul său, către tema program-noua funcțiune. Negocierea dintre valorile culturale și cele de utilizare, dintre limitările, riscurile și oportunitățile specifice, dintre memoria locului și noi semnificații, conduc către diferite abordări la nivelul intervenției arhitecturale.

Lucrarea de față își propune o analiză a diferitelor abordări utilizate în procesul de conversie alfondului construit industrial valoros ( acesta însuși reprezentând un segment„recent”, „nou” intrat în sfera patrimonială), prin prisma demersului și discursului arhitectural, al raportării la valorile intrinseci, cu ajutorul unor studii de caz la nivel european, din orașe istorice.

Cum privim deci arhitectura recentă, atunci când vorbim de reutilizarea fondului construit industrial?

Download