Mihaela ZAMFIR (GRIGORESCU), Marina MIHĂILĂ

Tematică vs. exerciții de arhitectură: tendințe în arhitectura contemporană reflectate în atelierul de proiectare la anii IV-V, școala de arhitectură_UAUIM

Abstract:

Adesea proiectele din cadrul atelierului de arhitectură sunt doar reacții succinte la tematica de an, atunci când aceasta direcționează prin limite stricte răspunsurile exercițiilor academice. Încălcarea unor limite tematice poate duce în acest caz la fluidizarea soluțiilor sau la căutarea unor resurse arhitecturale mai nuanțate, poetice sau bazate pe un anumit discurs arhitectural.

Experimentarea unor teme mai particulare în formularea limitelor poate deopotrivă îngrădi imaginația ca formulă de răspuns, și obliga la analiza unor nuanțe dincolo de layerele spațiale obișnuite – de citire a contextului arhitectural. Completarea temei cerute la anii IV-V prin tematica de răspuns poate fi totuși o soluție în formularea unui proiect integrat, dar și folosește la ținta finală a școlii de arhitectură: formularea unui proiect complex conținând deopotrivă temă și răspuns, și bazându-se pe un studiu personal al autorului – student, și al criticului – tutor.

Articolul își propune să creioneze un discurs pe care arhitectura contemporană îl anunță din peisajul exercițiilor din cadrul atelierului de la anii IV-V, și sa conchidă asupra unor tendințe cu plus și minus, asupra unor maniere tematice. Discursul critic baleiază de la proiectele de an, comune ca temă tuturor grupelor la proiecte cu temă de atelier, care se încadrează în specificul didactic al departamentului Sinteza de Proiectare, de la proiectul de start din anul IV care face trecerea de la ciclul anterior exersat în cadrul departamentului Bazele Proiectării de Arhitectură la ultimul proiect din anul V care anunță complexitatea proiectului de diplomă. Sunt investigate tipuri de teme, modalități de abordare, de relație cadru didactic-studenți și studenți- studenți, rezultatele procesului didactic în relație cu obiectivele propuse.

Afiliere: Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”, Bucureşti, România

Download:

Publicat în Argument 9/2017


Articole de aceiași autori:

Marina MIHĂILĂ:
Gândind reconectarea urbană – arhitectură, cercetare prin proiect | studiu de caz – Mayfair development - Argument 7/2015
House-housing – abordări în designul arhitectural | 2 studii de caz realizate - Argument 7/2015
Despre experimente și arheologii urbane. București - Argument 5/2013
#muzeuldearhitectura – ca formă de educație - Argument 8/2016
O discuție: (Framing) Imaginile în mișcare pentru arhitectură și discursul critic arhitectural - semantici și forme - Argument 9/2017
Revizitand arhitectura contemporana ca tribut: un ghid al Bucureștiului de secol 21 - Argument 10/2018
Ar(t)chitecture_artă, imaginație, percepție, arhitectură_ - Argument 1/2009
Despre inserții urbane și discontinuități de spațiu - Argument 2/2010
3 studii de caz – o discuție asupra ambientului sustenabil - Argument 6/2014
Memoria Urbană. Continuitate - Argument 4/2012
Mihaela ZAMFIR (GRIGORESCU):
Upgrade vis-a-vis de spațiul public azi – considerații privind răspunsul arhitecturii la problemele comunității - Argument 4/2012
SCHIMB CULTURAL - ]TRANS[CULTURAȚIE- ]TRANS[ARHITECTURĂ - Argument 5/2013
Reabilitarea ansamblurilor rezidențiale colective ca factor regenerator al peisajului urban și arhitectural. Aplicație la blocurile din panouri mari prefabricate - Argument 1/2009
Upgrade vis-a-vis de Lipscani. Identitatea locală între valoare culturală și valoare de utilizare - Argument 4/2012
3 studii de caz – o discuție asupra ambientului sustenabil - Argument 6/2014
Comunități sustenabile în contextul îmbătrânirii societății. Premise pentru arhitectură - Argument 6/2014
Locuință pentru două generații, destinul unui concept - Argument 7/2015