Dana CHIRVAI, Tana LASCU, Vlad BALOŞIN

Arhitectura recentă între realitate și configurarea capricioasă

Abstract:

“Știința reprezintă în câmpul fenomenului de cultură, acea structură profundă și riguros determinată prin intermediul căreia se realizează legătura strânsă între faptul creației spirituale și acela al civilizației” — Titus Mocanu în „Știință și artă”

Considerând că spațiul urban este un mijloc al comunicării putem considera că omul devine un emițător și receptor al stărilor estetice.

Mediul artificial construit este reprezentat atât de semne de reprezentare dar și de semne de comunicare.

Astăzi, când progresele științifice și tehnologice prefigurează realizarea unor proiecte socotite fantastice cu doar jumătate de veac în urmă, idea de a concepe o FORMĂ URBANĂ IDEALĂ devine din ce în ce mai prezentă, căci imaginația nu are limite și nu poate fi în nici un fel oprită.

Afiliere: Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”, Bucureşti, România

Download:

Publicat în Argument 9/2017


Articole de aceiași autori:

Dana CHIRVAI:
Dimensiunea formativă între tradiție și modernitate - Argument 8/2016
“In Memoriam” – Profesorul nostru dr. arh. Gabriel Cristea - Argument 8/2016
Ambient sustenabil între tehnologie și expresivitate - Argument 6/2014
Mobilitatea ca punct de pornire în redefinirea relațională individ – oraș - teritoriu - Argument 7/2015
Tana LASCU:
Aspecte sustenabile în dinamica peisajului rural olandez - Argument 6/2014