Cătălin Mihai CARAGEA

Arhitectura spațiilor universitare contemporane – o perspectivă fenomenologică

Abstract:

Perspectiva fenomenologică asupra arhitecturii este particularizată în studiul meu de cercetare prin analiza modului în care spațiile de învățământ sunt adecvate exigențelor educaționale actuale. Fenomenologia exprimă actul cunoșterii ca fiind subiectiv, inductiv și dinamic. Arhitectura – cea a spatiilor universitare in mod particular – trebuie să aibă capacitatea de a conferi încredere, de a responsabiliza și de a încuraja explorarea, experimentul și inovația atât în rândul studentilor, profesorilor cât și în cadrul comunității. Rolul arhitecturii este acela de a îmbunătăți calitatea vieții oamenilor, de a crea atmosfera și cadrul în care să ne regăsim, poate chiar să dea sens existentei noastre cotidiene. Spațiile universitare contemporane sunt spații de formare și ar trebui să evolueze continuu în ideea deschiderii acestora către comunitate prin interacțiune, incluziune și integrare, devenind astfel spații calitative ale experiențelor trăite împreună cu comunitatea și de către comunitate.

În esență, fenomenologia conduce către o percepție bazată pe experiența noastră culturală, trăită sau simțită, mai mult decât înspre un substrat neuronal al experienței fundamentată de activitatea cerebrală. Abordarea fenomenologică în modelarea unor spații destinate învățării poate să ofere cel mai bun răspuns pentru o arhitectură care să se adreseze fiecărei persoane în mod individual, oferind un impuls în realizarea scopului comun de integrare a cunoașterii, pentru utilizarea creativă a acesteia.

Afiliere: Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”, Bucureşti, România

Download:

Publicat în Argument 9/2017


Articole de același autor:

Cătălin Mihai CARAGEA:
La pas pe Podul Mogoșoaiei. Propunere de traseu cultural - Argument 10/2018