ro | en
ArgumentNr. 6/2014

Comunitățile intenționale sustenabile – locuri generatoare de inovație arhitecturală

Rezumat

Această lucrare descrie comunitățile intenționale sustenabile din perspectiva inovației. Ȋntrebarea la care încearcă să raspundă articolul este: poate duce adoptarea principiilor dezvoltării durabile ca bază pentru viața comunitară la soluții creative și inovație în arhitectură?

Comunitățile sustenabile prezintă câteva caracteristici ce pot fi considerate resurse pentru un răspuns favorabil la întrebarea de mai sus. În primul rând, dezvoltarea recenta a acestor grupări de indivizi a fost influențată de organizarea lor în rețele internaționale, organizare facilitată de accesul la internet. Aceste rețele stabilesc legături între indivizi cu interese comune și le oferă acestora acces la informații legate de construirea comunitară și tehnologiile durabile. De asemenea, implicarea indivizilor în concepția și construirea comunităților este activă și se bazează pe respectarea principiilor ecologiei. Viața în comunitate presupune activități desfașurate în comun și responsabilități comune, iar acest lucru se transpune în existența spațiilor comune și organizarea spațială de ansamblu. Această organizare ce favorizează spațiile comune și spațiile exterioare naturale face necesară dezvoltarea unor programe diferite de arhitectură.

O resursă foarte importantă pentru inovație prin caracterul ei profund este cea a atitudinilor diferite în interiorul comunității față de elementele spațiului locuit. Traiul în aceste locuri influențează viziunea despre ecosisteme și modul în care omul relaționează cu mediul natural. În acest context, atitudinea locuitorilor față de spațiu, interior și exterior, față de pământ și față de resurse se constituie într-o pers­­­pectivă nouă cu potențial pentru inovație.

Download