ro | en
ArgumentNr. 6/2014

Medierea urbană ca instrument de transformare urbană durabilă

Rezumat

În cea mai mare parte a țărilor post-tradiționale din sud-estul Europei, transformarea urbană a creat inegalități drastice, declin economic și dizolvarea stratificării sociale existente. În mijlocul schimbărilor economice și sociale, cunoașterea fundamentală a naturii orașelor a fost neglijată, ceea ce a restrâns potențialul pentru înțelegerea profundă a proceselor care dau forma orașelor noastre.

Tranziția de la un sistem social către celălalt a fost adeseori vizibilă in istoria orașului Skopje. A fost pusă în aplicare printr-o serie de desființări și distrugeri ale fondului construit anterior în baza justificării ideologice a necesității și urgenței schimbării și transformării orașului. Aceste demolări și distrugeri repetate ale orașului urmate de înlocuiri noi și urgente, necesitau o strategie pentru supraviețuirea orașului.

În cadrul cercetării modelelor transformării urbane și a reacțiilor orașului la diferențele și inegalitățile reieșite în structura urbană, noi propunem amânarea adaptării ca o nouă paradigmă care ar putea asigura o ințelegere vastă a procesului de transformare urbană din orașul nostru. Medierea urbană a fost recunoscută ca cel mai profund instrument pentru dezvoltarea durabilă într-o societate multiculturală cu formațiuni hibride ale practicii sociale și cu o structură urbană rezultată. Medierea urbană nu este o încercare de a diminua diferențele sau de a toleara existența în paralel a “celuilalt”, ci, mai degrabă, un proces generativ de creare a unui întreg unificator, care va însemna întotdeauna mai mult decât suma părților sale.

Conceptul de mediere urbană în Skopje a fost explorat ca referință istorică a orașului prin investigarea zonei sale istorice și a fost comparat cu noul proces al transformărilor structurii urbane în ultimele două decenii de tranziție post-socialistă.

Download


Alte articole

Bojan Karanakov, Ognen Marina
Upgrade pentru un pod urban (2012)

Bojan Karanakov, Ognen Marina
Upgrade pentru un pod urban (2012)