Grigore NEGOESCU

Concursul „Bas Carbone”

Abstract:

Un laborator de idei care pune în lumină proiecte inovatoare și calitate arhitecturală îngemănate cu modalități de economisire a energiei este concursul „Bas Carbone” denumit inițial „Archi moins de CO2” (Arhitectură cu mai puțin bioxid de carbon). Acest concurs a fost inițiat în Franța în anul 2007 de către fundația EDF (compania națională furnizoare de energie electrică din Franța).

Energia nu mai este azi considerată ca ceva care completează clădirea oferind confort și funcționalitate, ci este un element care este luat în considerare de la început în proiectele urbanistice, de arhitectură și de reabilitare, favorizând resursele teritoriului.

Concursul jurizat la nivel regional și național cuprinde două secțiuni generale distincte pentru construcții noi și reabilitarea construcțiilor existente.

Download:

Publicat în Argument 6/2014


Articole de același autor:

Grigore NEGOESCU:
Geometria simbolică a unei locuințe - Argument 7/2015