ro | en
ArgumentNr. 6/2014

Sustenabilitate locală și re-teritorializare - revizitarea proiectului de oraș balnear

Rezumat

Teza de doctorat în curs are ca scop fundamentarea unei metodologii de studiu adaptate contextului patrimoniului balnear din România, pentru a fi realizate ulterior strategii de reactivare a stațiunilor balneare de pe litoral sau a regiunilor termale.

Pe parcursul acestui articol și în relație cu cercetarea realizată, propunem o abordare „teritorialistă” ca suport pentru demersul științific, prezentând pe scurt implicațiile ei. Astfel, alegem ca puncte de reper cercetările școlii teritorialiste italiene (Alberto Magnaghi, Vittorio Gregotti, Paola Vigano), care susține o critică a conceptelor contemporane de sustenabilitate globală și ecologie strictă, promovând o auto-sustenabilitate locală, un demers calitativ superior în ceea ce privește consolidarea și dezvoltarea complexă a relațiilor teritoriale pornind de la valori locale. În acest sens, vom susține ideea că un oraș balnear trebuie să funcționeze în cadrul unui ecosistem regional, în interiorul căruia nu este izolat, ci este generat de teritoriul său aferent sau chiar regenerat de către o bio-regiune. De asemenea, vom analiza rolul actorilor locali în cadrul planificării teritoriale și modul în care intervențiile punctuale adaptate contextului local pot contribui la punerea în valoare a patrimoniului existent.

Conceptul de sustenabilitate presupune dificultăți și probleme specifice, care fac necesară o abordare de re-teritorializare. Aceasta pornește de la o cultură locală capabilă de a valoriza identitatea orașelor apei. Vom analiza mărcile spațiale și denominative ale proiectului balnear.

Conceptele de identitate urbană și teritorială sau cel de ecosistem regional prezentate pe parcursul acestei comunicări științifice pot fi suportul teoretic al unei metodologii de diagnostic și de elaborare de strategii de reactivare dedicate stațiunilor balneare. În spiritul realizării unei dezvoltări sustenabile care pune în valoare patrimoniul balnear al acestor orașe particulare, credem că perspectiva coeziunii teritoriale și a consolidării identitare reprezintă o misiune și o miză adecvată a strategiilor de planificare urbană și teritorială.

Download


Alte articole

Iulia Maria Delcea
Necesitatea reconsiderării patrimoniului balnear european - două studii de caz: dezvoltare prin continuitate, Bath, Marea Britanie/ San Pellegrino, Italia (2011)