ro | en
ArgumentNr. 6/2014

Reabilitarea și conversia clădirilor industriale

Rezumat

Marile probleme economice, sociale și politice fac ca necesarul de locuințe pentru familiile cu venituri modeste să fie din ce în ce mai mare. Populația locativă a sărăcit foarte mult pe plan global. Dar, în condițiile economiilor de piață din ce în ce mai dure, aceste locuințe nu sunt rentabile, cele vechi trebuiesc renovate pentru a putea să răspundă noilor cerințe de viață și toate acestea necesită fonduri masive, de rentabilitate nici nu poate fi vorba.

Puternica tradiție și reușita țărilor occidentale în domeniul politicilor sociale sunt tributare și modului de aplicare extrem de judicioasă a acestora în planul realităților economice, politice și administrative ale fiecăreia. Posibilitățile financiare deosebite de care dispun aceste țări dezvoltate nu presupune însă risipa banilor publici sau particulari.

Tendințele generale constau în reabilitarea vechilor cartiere și a parcurilor de locuințe sociale (acolo unde este cazul) însoțite în asemenea situații și de o remodelare urbană pentru a rezolva diferențele structurale de țesut datorate diferitelor intervenții. Reabilitarea sau reconversia clădirilor industriale reprezintă alte posibilități de rezolvare a crizei locative. Realizarea de noi locuințe sociale destinate categoriilor specifice de vârstă și care să nu se diferențieze fizic în nici un fel de restul locuințelor vechi sau noi este printre ultimele opțiuni alese.

Download


Alte articole

Anca Stăncioiu
Reabilitarea vechilor ansambluri de locuințe sociale (2014)

Anca Stăncioiu
Reabilitarea clădirilor de patrimoniu și conversia acestora în locuințe sociale pentru tineri (2010)

Anca Stăncioiu
Reabilitarea și conversia parcurilor industriale în grădini ale viitorului (2010)