ro | en
ArgumentNr. 6/2014

Clădirea de călători - alternative și puncte de vedere personale

Rezumat

Dacă spațiul multifuncțional, asociat arhitecturii clădirilor de călători pe calea ferată, definește „fenomenul gară” sub toate aspectele evoluției istorice, tipologice și funcționale, acum, redevenirea gării dă un sens nou spațiului pentru călători.

Principalele direcții la acest început de secol au drept scop ecologia și protecția mediului înconjurător, odată cu susținerea ideii de „clădire verde” în proiectarea curentă, unde se dezvoltă deja concepte precum pasivitatea construcției, energiile din surse alternative și cele regenerabile, arhitectură durabilă și sustenabilă, ce are la bază conservarea energiei, ca un up-date ori un binemeritat refresh. Este vitală proiectarea unei ambianțe integrate ce respectă simțurile utilizatorilor pentru a stimula capacitatea de a induce emoții, stări și senzații pozitive. Acest demers are ca țintă conturarea unui nou tip de arhitectură a acțiunii activate, care este potențată prin tehnologie și printr-un mod individual de economie a cunoașterii, atât a ambientului, cât și a intereselor aferente utilizatorului. Totodată, studiul propus reprezintă un aport personal promovat ca răspuns al tendințelor conjuncturale ce marchează și condiționează evoluția arhitecturii clădirilor de călători pe calea ferată prin:

I. Soluții pentru ameliorarea imaginii structural – estetice și funcționale în cazul gărilor tradiționale, de tranzit din România;

II. Reconsiderarea problematicii peroanelor, ca interfață între calea ferată și clădirea de călători (industrial – civil, feroviar – public);

III. Asimilarea conceptului de „eurostație”: prognoze și efecte ale aplicării programului în gara românească (limitele up-date – ului)

IV. Potențarea spațială prin reutilizarea zonelor și suprafețelor neexploatate sau reziduale din clădirea de călători.

Download


Alte articole

Anca Gabriela Stăncioiu, George Miron Stăncioiu
Parcul Vedea din Alexandria. Sinergie pentru un proiect integrat (2015)

George Miron Stăncioiu
Conceptul de „Eurostație” – Impact pe plan european și național: Accesibilitate, servicii și instalații sigure (2010)

George Miron Stăncioiu
Reinventarea gărilor – Abordare și strategii pentru viitor în programul arhitectural al clădirii de călători (2010)