Maria BOȘTENARU DAN

Arhitectura de vilegiatură din Balatonfüred, Ungaria – traseu urban

Abstract:

Articolul de față prezintă circuitul turistic al monumentelor arhitecturii de vilegiatură din stațiunea Balatonfüred din Ungaria. Traseul urban este sublinitat prin politica turistică și susținut de restaurarea recentă a monumentelor. Monumentele datează din perioada Reformei, păstrându-se clădiri din sec. XVIII-XIX. Tipică pentru arhitectura de vilegiatură este locuința individuală de tip vilă, care în perioada construcției acestora era destinată personalităților din lumea artei (scriitori, actrițe). Traseu este organizat în două nuclee, câteva monumente situându-se în afara acestora, de exemplu cele două castele. Surse de documentare au fost cărțile poștale istorice, documentarea pentru proiectul european și vizita la sit cu înregistrarea imaginii urbane. Lucrarea a fost prezentată prima dată la al 4lea atelier internațional al Patrimoniului arhitecturii de vilegiatură organizat de Ministerul Culturii din România. Contactul personal cu arhitectura Ungariei a permis acest studiu.

Download:

Publicat în Argument 6/2014


Articole de același autor:

Maria BOȘTENARU DAN:
Peisajul arhitectural din perioada interbelică și nevoia de regenerare astăzi. Parcurs geografic în România, Italia, Grecia, alte țări din Europa - Argument 1/2009
Participativismul și managementul dezastrelor - Argument 4/2012
Rudolf Fränkel în București, 110 ani de la naștere - Argument 4/2012
Prezența pădurii în oraș la Karlsruhe, Germania și Carei, România – ocazie pentru evenimente culturale - Argument 5/2013
Impactul evenimentelor catastrofale asupra arhitecturii: relația cu reprezentarea în proiectul arhitectural/artistic - Argument 2/2010
Influența grădinilor japoneze asupra grădinilor contemporane - Argument 9/2017
Arhitectura vernaculară a șvabilor sătmăreni - Argument 11/2019
Aspecte economice ale mitigării riscului seismic în structura urbană și constructivă - Argument 6/2014
Cercetarea prin proiect in arhitectura băilor termale - Argument 7/2015
Experiența de recenzie în atelierul de arhitectură virtual prin bloguri - Argument 8/2016
Educatia plastica asistata de calculator - Argument 8/2016
Land Art cu pereți verzi - Argument 7/2015