Ştefan MIHĂILESCU

Arhitectura star versus arhitectura sustenabilă

Abstract:

Analizând atent clădirile realizate în ultima perioadă, se poate trage concluzia că acestea sunt în mod evident influențate de trei factori: materiale noi, experimentarea formelor noi și utilizarea unor principii de sustenabilitate. Star arhitect este un neologism care are rolul de a lega termenul superstar, care se aplică în mod general unei profesii creative, de profesia de architect. Elementul comun al definițiilor studiate este modul în care este privit produsul unui architect star, un element simbolic, deosebit, unic, iconic pentru care elementele de noutate reprezintă principala caracteristică. Acest termen definește un architect cu o mare influența în mediul construit, atât din punct de vedere al proiectelor propuse, cât și al influenței mari pe care o are asupra dezvoltatorilor și autorităților locale.

Astăzi, arhitecții star sunt chemați să aducă un plus de valoare estetică și practică pe bază cunoștințelor de proiectare și, în același timp, să medieze relația dintre dezvoltator și cadrul legal existent. Nu în ultimul rând, plusul mediatic asigurat de numele acestora nu este nici el neglijat.

Download:

Publicat în Argument 6/2014


Articole de același autor:

Ştefan MIHĂILESCU:
Sustainable cities - Argument 5/2013
Sustenabilitate: reducerea costurilor energetice în cazul clădirilor existente - Argument 4/2012
3 studii de caz – o discuție asupra ambientului sustenabil - Argument 6/2014
Concursurile studențești / demers de cercetare - Argument 8/2016
Revizitand arhitectura contemporana ca tribut: un ghid al Bucureștiului de secol 21 - Argument 10/2018
Acoperișul verde: natura urbană și designul sustenabil - Argument 9/2017
Cercetare prin proiectare – arh. Norman Foster - Argument 7/2015