Anda-Ioana SFINTEŞ

Spațiul muzeal în folosul comunității

Abstract:

Evoluția conceptului de muzeu către o nouă muzeologie a condus treptat la deplasarea accentului dinspre obiect spre vizitator. Totodată, prin introducerea unui discurs narativ deschis interpretării, a fost acceptat și însușit caracterul heterogen al publicului. Ȋn această ordine de idei, ieșirea muzeelor în întâmpinarea potențialilor vizitatori și a nevoilor acestora reprezintă o consecință firească a poziției centrale pe care vizitatorul o capătă în conceperea discursului muzeal. Muzeele contemporane își depășesc limitele fizice, adaptându-se încontinuu cerințelor societății din care fac parte. Astfel, muzeele devin instituții ce oferă inclusiv servicii de asistență socială și suport comunitar, cum se întâmplă, de exemplu, în cazul muzeelor dedicate comunităților de imigranți (pentru care spațiul muzeal devine un ajutor în procesul de adaptare la o nouă societate și păstrător, în același timp, al valorilor locului de origine), sau în cazul comunităților reprimate (pentru care un astfel de spațiu are un rol important în procesul de vindecare). Ȋn acest context, urmărim să identificăm rolul arhitecturii și modurile prin care aceasta dublează activitățile muzeale dedicate comunității.

Download:

Publicat în Argument 6/2014


Articole de același autor:

Anda-Ioana SFINTEŞ:
Workshop: București. Valorificarea spațiilor intermediare de tip portic - Argument 10/2018
„A treia cameră”. Explorări antropologice și arhitecturale - Argument 11/2019
Arhitectura ca spațiu public. Utilizarea limitelor - Argument 9/2017
MCT „Astra”, Sibiu: un muzeu la limită - Argument 7/2015
Proiectul de arhitectură vs. scenariul de locuire - Argument 8/2016
Modalități tradiționale de reprezentare - continuitate, revalorificare, reinterpretare - - Argument 3/2011
Muzeul din stradă. Prelungirea activităților muzeale in spațiul public - Argument 5/2013
Workshop-ul „Locuri în afara limitei” - Argument 7/2015