Elena ȚARA

Atmosfera de librărie

Abstract:

O întrebare care ține, poate, de comunicarea vizuală a locului este: de ce anticariatele au o așa mare putere de transhumanță a vizitatorului sau cumpărătorului care ține în mână o carte cu coperți decojite din realitatea in care se află, intr-un timp istoric pe care nu îl cunoaste? Cum poate locul să transforme omul în ceva ce cunoaste doar prin prisma simțurilor?

Praful se așterne peste cărți dar nu și peste memoria subconștientă de apartenență la toate etapele națiunii în devenire. Așa cum foarte natural ne putem identifica cu strămoșul nostru: țăranul român, ne este inerentă plasarea în orice timp istoric al conștiinței naționale.

Download:

Publicat în Argument 8/2016


Articole de același autor:

Elena ȚARA:
Camera frumoasă (Workshop-ul „Locuri în afara limitei”, Echipa 5) - Argument 7/2015