Ştefan MIHĂILESCU

Concursurile studențești / demers de cercetare

Abstract:

Analiza concursurile internaționale studențești demonstrează că factorul principal în câștigarea unui loc fruntaș este legat de capacitate de inovație, cercetare și de abilitatea de a raporta propunerea la datele de temă. Se pot observa atât discursuri complexe care ating o gamă largă de probleme, rezolvarea unor probleme de interdependență dar și discursuri care mizează exclusiv pe tehnologie, pe schimbare, pe caracterul nou și neașteptat.

Analiza concursurilor este foarte interesantă din punct de vedere al reprezentărilor grafice, în mare parte câștigătorii venind cu soluții de atenuare a efectelor, mai putin de combatere a cauzelor (umbrela solară pentru protejarea calotei glaciare, turnuri de apă, plămâni verzi pentru orașe poluate). Substanța proiectelor nu stă atât în imaginea proiectată cât în cursivitatea discursului conceptual și în numărul mare de probleme luate în calcul. Exemplele comentate în cea de a doua parte a studiului demonstrează o atenție sporită pentru așezarea pe sit, pentru studiul de însorire precum și posibilitățile de promovare a ventilației naturale. Nevoia naturală de lumină este rezolvată fie prin propuneri de dublă fațadă cu elemente de filtrare sau generare de electricitate, prin amplasarea unor panouri similare parasolarelor în exteriorul clădirii. Concursurile studențești cercetate în lucrarea de fata sunt un filtru mai clar al problemelor actuale iar propunerile sunt caracterizate de un grad sporit de libertate și de dezinvoltură.

Download:

Publicat în Argument 8/2016


Articole de același autor:

Ştefan MIHĂILESCU:
Sustenabilitate: reducerea costurilor energetice în cazul clădirilor existente - Argument 4/2012
Cercetare prin proiectare – arh. Norman Foster - Argument 7/2015
Revizitand arhitectura contemporana ca tribut: un ghid al Bucureștiului de secol 21 - Argument 10/2018
Acoperișul verde: natura urbană și designul sustenabil - Argument 9/2017
Sustainable cities - Argument 5/2013
Arhitectura star versus arhitectura sustenabilă - Argument 6/2014
3 studii de caz – o discuție asupra ambientului sustenabil - Argument 6/2014