ro | en
ArgumentNr. 8/2016

“In Memoriam” – Profesorul nostru dr. arh. Gabriel Cristea

Rezumat

În esență o școală performantă nu se structurează doar pe metode, concepte, programe sau strategii. Ea se dezvoltă și se impune prin vocația personalităților, profesorilor care participă efectiv la evoluția sa, pe un traseu cu specific de continuitate.

Suntem un mic grup de arhitecți: cadre didactice sau profesioniști (prof. dr. arh. Daniela Rădulescu-Andronic, prof. dr. arh. Adrian Spirescu, lector dr. arh. Ion Dan Teodorescu, arh. Alexandra Chiliman, conf. dr. arh. Liviu Gligor, arh. Lucian Ghișe, conf. dr. arh. Răzvan Luscov, prof. dr. arh. Dana Chirvai) care dorim să evocăm amintirea și activitatea profesorului doctor arhitect GABRIEL CRISTEA (1931-1998).

Liantul care ne unește este facultatea de a admira, de a aprecia, a respecta calitățile de excepție ale mentorului nostru.

Profesor al școlii de arhitectură pe parcursul a peste 30 de ani Gabriel Cristea a reprezentat pentru colegi, colaboratori sau studenți un model cultural aparte.

Dubla sa pasiune, pentru proiectarea de arhitectură și îndrumarea studenților a modelat în timp, o personalitate complexă, care a participat și la organizarea procesului de învățământ, în calitatea de decan, pe perioada a două mandate 1981-1989.

S-a bucurat de un talent deosebit pentru arhitectură, o vocație a stilului, a proporției și a inventivității.

Puține sunt momentele în care îți este oferită posibilitatea prezentării unui dascăl de valoare. Am inițiat astfel, un dialog postum cu profesorul, în prezența invitaților, colegilor, precum și a tinerelor generații, care nu au avut șansa să-l cunoască.

Download


Alte articole

Dana Chirvai, Tana Lascu, Vlad Baloșin
Arhitectura recentă între realitate și configurarea capricioasă (2017)

Dana Chirvai, Alina Voiculeț, Marius Solon
Dimensiunea formativă între tradiție și modernitate (2016)

Dana Chirvai, Alina Voiculeț, Marius Solon
Mobilitatea ca punct de pornire în redefinirea relațională individ – oraș - teritoriu (2015)

Dana Chirvai, Alina Voiculeț, Marius Solon
Ambient sustenabil între tehnologie și expresivitate (2014)