ro | en
ArgumentNr. 8/2016

A deveni - Rolul proiectării comunicative ȋn educația copiilor

Rezumat

Motto: „Copiii ar trebui invățați cum să gândească, nu ce să gândească.” - Margaret Mead

Rolul educației este acela de a ajuta omul să se integreze ȋn comunitate. Astfel copiii ȋnvață regulile care trebuie respectate ȋn societate cu scopul de a avea o lume mai bună. Crearea acestei lumi pornește de la educația pe care o primește fiecare, educație care ȋncepe acasă și se consolidează ȋn instituțiile de ȋnvățământ. Sistemul educațional este acuzat frecvent că descurajează comunicarea, creativitatea, inițiativa și că nu promovează valori autentice. Școala propune ȋnvățarea "alfabetului" ca fiind prioritară, dar uită să pună accentul pe dezvoltarea capacității individului de adaptare ȋntr-o societate democratică. Copiii care reușesc sa nu crească ȋncătușați de idei preconcepute au șanse reale de a fi niște oameni ȋntr-adevăr liberi. O lume mai bună este o lume ȋn care oamenii ȋnțeleg că implicarea activă este primul pas către o transformare durabilă a societății. Democrația se poate ȋnvăța, iar principiile sale odata ȋnsușite trebuie puse ȋn practică. Ȋnvățământul ar trebui să promoveze valorile democratice ȋncurajând comunicarea și implicarea, evitând uniformizarea socială și individuală. Proiectarea comunicativa poate ajuta copiii să ȋnțeleagă valorile democratice printr-un exercițiu de comunicare și implicare reala, să ȋnțeleagă și să ȋși asume valorile comunitații, să identifice problemele și să caute soluții, dar și să perceapă mai bine mediul construit.

Download


Alte articole

Anca Oana Rusu
Proiectarea comunicativă ca instrument de cercetare (2015)