ro | en
ArgumentNr. 8/2016

Comportarea în timp a materialelor de construcții și sănătatea utilizatorilor. O relație neglijată în proiectarea de arhitectură

Rezumat

Lucrarea de față are menirea de a pune în discuție modul în care materialele de construcții, utilizate pentru realizarea habitatului antropic, influențează starea de sănătate și implicit productivitatea utilizatorilor. Generate ca răspuns al nevoilor firești ale omului și rafinate de-a lungul timpului, materialele tradiționale pot fi puse în operă fără mari incertitudini în ceea ce privește comportarea acestora pe parcursul utilizării clădirii. Nu același lucru se poate spune însă despre produsele noilor tehnologii, al căror ritm de dezvoltare preia viteza ce caracterizează era informațională în care ne găsim, scoțând astfel din ecuație de cele mai multe ori timpul. Factor cheie in studiul efectelor, fie ele benefice sau nefaste, pe care materialele avangardiste le au asupra calității mediului interior, timpul este pretul ce ar trebui plătit spre a proba valabilitatea acestor inovații pentru uzul la scară largă. În realitate, noile materiale de construcții sunt primite cu brațele deschise, oamenii ce se inconjoară cu ele transformându-se, deseori fără de voie, în cobai.

Download