Mihaela ZAMFIR (GRIGORESCU)

Reabilitarea ansamblurilor rezidențiale colective ca factor regenerator al peisajului urban și arhitectural. Aplicație la blocurile din panouri mari prefabricate

Abstract:

Reabilitarea cartierelor de locuit construite în perioada comunistă devine o condiție obligatorie în regenerarea peisajului urban și arhitectural. În prezent a început să se pună în practică Programul de Reabilitare Termică inițiat în 2005 și revizuit legislativ în martie 2009, care reprezintă, însă, doar o componentă a reabilitării acestor cartiere. Particularizând, construcțiile din panouri mari prefabricate constituie un caz în sine, având în vedere detaliile constructive și, totodată, ponderea pe care o au în orașele noastre în perioada postbelică.

Pentru început se procedează la o identificare a problemelor reale cu care se confruntǎ o mare parte din societatea contemporanǎ în cadrul locuirii colective în clǎdirile multietajate postbelice. Treptat, studiul se canalizeazǎ pe problema prefabricatelor. Nu este o simplǎ inventariere, discursul oferă o abordare criticǎ a problemelor cu care se confruntǎ diferite țǎri ale Europei. Analiza se focalizează pe aspectul reabilitǎrii locuințelor colective prefabricate din epoca comunistǎ din România, fiind fǎcute în permanențǎ paralele cu situația europeanǎ. Prima parte a articolului se încheie cu o sintezǎ care oferǎ o privire de ansamblu absolut necesarǎ pentru elaborarea unor soluții coerente. A doua parte a lucrării propune demersuri în vederea reabilitǎrii. Sunt selectate și comentate critic obiective strategice și acțiuni de atingere a acestor obiective în cadrul strategiilor elaborate de diverse țǎri europene .

Cuvinte cheie: reabilitare, peisaj urban și arhitectural, locuințe colective din panouri mari prefabricate

Download:

Publicat în Argument 1/2009


Articole de același autor:

Mihaela ZAMFIR (GRIGORESCU):
Locuință pentru două generații, destinul unui concept - Argument 7/2015
Tematică vs. exerciții de arhitectură: tendințe în arhitectura contemporană reflectate în atelierul de proiectare la anii IV-V, școala de arhitectură_UAUIM - Argument 9/2017
Comunități sustenabile în contextul îmbătrânirii societății. Premise pentru arhitectură - Argument 6/2014
Upgrade vis-a-vis de Lipscani. Identitatea locală între valoare culturală și valoare de utilizare - Argument 4/2012
Upgrade vis-a-vis de spațiul public azi – considerații privind răspunsul arhitecturii la problemele comunității - Argument 4/2012
SCHIMB CULTURAL - ]TRANS[CULTURAȚIE- ]TRANS[ARHITECTURĂ - Argument 5/2013
3 studii de caz – o discuție asupra ambientului sustenabil - Argument 6/2014