ro | en
ArgumentNr. 1/2009

Intimitatea temporară a spațiului public

Rezumat

Lucrarea a pornit în baza unui concept larg și universal valabil, atât în domeniul artelor în general și al arhitecturii în particular, cât și din punctul de vedere al existenței curente – INTIMITATEA, ca zonă a trăirii individuale, dar și a relaționării interpersonale.

Scopul și tematica cercetării au fost însă conduse înspre o dimensiune particulară a manifestărilor intime, și anume ipostaza în care acestea se derulează pe scena cotidiană a spațiului public contemporan.

Prima intenție de titlu a lucrării a fost Intimitatea spațiului construit.

Aceasta ar fi aruncat însă studiul într-o aglomerare vastă de direcții de abordare și, mult mai neplăcut, pe drumuri mult bătătorite dinainte – anume discuțiile despre intimitatea universului locuinței. Prin urmare a trebuit căutată o dimensiune a intimității spațiului arhitectural care să fie inedită, măcar și numai pentru autor, și care să reprezinte și o temă actuală de interes.

Download