ro | en
ArgumentNr. 3/2011

În lucruri vezi ochi care te privesc. Experiment pedagogic – analiza bazată pe deprivare

Rezumat

În cadrul mai larg descris de teza de doctorat cu titlul „Re-prezentarea : arhitectura dinaintea arhitecturii. Note despre începutul proiectului în predarea și învățarea arhitecturii”, lucrarea urmărește prezentarea unui experiment pedagogic desfășurat în vara anului universitar 2009-2010. Cadrul experimetului a fost constituit de activitatea de îndrumare pentru o grupă de studenți aflați la sfârșitul anului al doilea la Facultatea de Arhitectură din UAUIM.

Într-o primă secțiune a referatului este prezentată metoda de lucru abordată pentru experimetul descris. Următoarea secțiune surprinde descrierea exercițiului – experiment. Acest experiment s-a concretizat în analiza bazată pe deprivare a unui sit urban. Sunt evidențiate pe rînd următoarele etape: descrierea situației existente și a obstacolelor identificate la început, proiectul didactic, desfășurarea exercițiului cu lansarea temei, evoluția, prezentarea rezultatelor, analiza acestora și sugerarea unor posiblie îmbunătățiri ale procesului pedagogic.

Ultima parte a lucrării surprinde momentul unei prime re-prezentări, așa cum va fi aceasta definită în continuare, a datelor obținute de către studenți în urma etapei de analiză a sitului și conturarea unor răspunsuri specifice posibile la tema proiectului.

Download