ro | en
ArgumentNr. 3/2011

Gara — patrimoniu construit și semnificație culturală

Rezumat

Fiecare acțiune a noastră în domeniul arhitecturii nu trebuie să fie întâmplătoare, ci mai degrabă e dezirabil să pornească de la un eidos bine fondat și coerent argumentat.

Abia atunci când acest lucru se întâmplă, rezultatul are potențialul de a fi perceput nu doar ca o operațiune de construire, ci ca opus.

Atât punctul central al lucrării noastre cât și concluziile către care tindem nu pot fi gândite în absența unui traseu parcurs în prealabil, generat de către o întrebare înțeleasă în sensul său hermeneutic. Pentru că întrebarea, prin felul său propriu de a fi, reprezintă, în viziunea noastră, vârful de lance al cunoașterii.

Astfel, studiul de față are drept țintă dorința de a răspunde la întrebarea privind modul în care putem și, mai ales, suntem îndreptățiți să considerăm și să percepem ideea de semnificație culturală în contemporaneitate.

Pentru că ne dorim ca textul să aibă caracterul unei cercetări autentice, intenționăm să articulăm din acest punct înainte o serie de elemente specifice teoriei conservării și restaurării edificiilor înzestrate cu calități și valori patrimoniale, cu un set de noțiuni extrase din domenii conexe artei arhitecturii, cum ar fi cel al filosofiei și al sociologiei.

Download