ro | en
ArgumentNr. 15/2023

Grand Hotel du Boulevard. Apariția conceptului de hotel în București

https://doi.org/10.54508/Argument.15.03

 • / Universitatea de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu”, București, RO
 • / Universitatea de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu”, București, RO

Rezumat

Acest articol urmărește analizarea contextului apariției noțiunii de hotel în spațiul românesc ca parte a unui efort de dezvoltare și modernizare accelerat, declanșat de nevoia alinierii cu tendințele occidentale. Acest program de arhitectură se face remarcat în spațiul arhitectural al capitalei României în a doua parte a secolului al XIX-lea, continuând, prin anumite edificii, să își definească și în următorul secol statutul în cadrul contextelor sociale și în contextul aportului important adus orașului. Cu ajutorul obiectului de studiu - Grand Hotel du Boulevard (un edificiu cu o istorie remarcabilă și cu impact semnificativ în evoluția orașului) - vor fi identificate premisele și contextul care au dus la apariția hotelului modern în București. Vom analiza modul de aliniere la tendințele și standardele marilor capitale ale secolului al XIX-lea, pornind de la funcțiunea ce l-a precedat, hanul, si trecând prin toate etapele de dezvoltare, atât din punct de vedere stilistic, cât și funcțional. De asemenea, vom evidenția aportul pe care Hotelul, alături de alte edificii relevante din punct de vedere istorico-cultural, l-a avut asupra conturării unui context apt să transforme orașul într-o destinație atractivă. Astfel, i se oferă statutul de exponent al etapei de maturizare a funcțiunii în cadrul Bucureștiului.

Concluziile rezultate în urma analizei sunt reprezentative pentru întreaga mișcare hotelieră fiindcă, atât în momentul proiectării și construcției, cât și cu ocazia numeroaselor reabilitări, edificiul a fost tratat ca un obiect arhitectural și funcțional de înaltă clasă. În cadrul peisajului urban care, la sfârșit de secol al XIX-lea, începea să se contureze întrun mod controlat și planificat, o atenție deosebită a fost acordată aspectului funcțional. Elocventă este și diferența clară marcată de saltul de la han la hotel, prin numeroase dotări care nu se regăseau până atunci în București. Acestea abordare, în strânsă legătură cu dimensiunea stilistică, tratată până la cel mai mic detaliu, demonstrează modul în care Grand Hotel du Boulevard devine un prim exemplu al unei funcțiuni noi în București.

Cuvinte cheie

hotel, evoluție istorică, standarde hoteliere, monument istoric, han, Grand Hotel du Boulevard

Download

Referințe

 1. Caragea, C. M. (2018). La pas pe Podul Mogoșoaiei. Propunere de traseu cultural. Argument, 10, 97-114. Editura Universitară „Ion Mincu” București. https://doi.org/10.54508/Argument.10.03
 2. Crutzescu, G. (1986). Podul Mogoșoaiei. Editura Meridiane.
 3. Damé, F. (2007). Bucureștiul în 1906. Editura Paralela 45.
 4. Feifan, P., & Ling Shi, W. (2018). Authenticating a Heritage Hotel: Co-creating a New Identity. Journal of Heritage Tourism, 14(1), 67-80. https://doi.org/10.1080/1743873x.2018.1465062
 5. Giurescu C. C. (2009). Istoria Bucureștilor. Editura Vremea. (Lucrare originală publicată în 1967)
 6. Hariton, A. M. (2007). Hotelul urban al anilor 2000 – Propuneri în contextul dezvoltării orașului București, Teza de doctorat, Universitatea de Arhitectură si Urbanism „Ion Mincu” 2007
 7. James K. J., Sandoval-Strausz A. K., Maudlin D., Peleggi M., Humair C., Berger M. W. (2017). The Hotel in History: Evolving Perspectives. Journal of Tourism History, 9(1), 1-20. https://doi.org/ 10.1080/1755182X.2017.1343784
 8. Kopuz A. D., & Bal, A. (2022). The Conservation of Modern Architectural Heritage Buildings in Turkey: Istanbul Hilton and Istanbul Cinar Hotel as a Case Study. Ain Shams Engineering Journal, 14(4), 101918. https://doi.org/10.1016/j.asej.2022.101918
 9. Mucenic, C. (2005). Studiu privind valoarea istorico-arhitectural-urbanistică a imobilului din Bd. Regina Elisabeta, nr. 5, Sector V, Bucuresti, Grand Hotel du Boulevard, studiu istoric ce se regăseste în arhiva Ministerului Culturii, Secțiunea
  Tehnică Arhitectură și Inginerie
 10. Paraschiv, I. & Iliescu, T. (1979). De la hanul Șerban Vodă la Hotel Intercontinental. București: Editura Sport-Turism
 11. Târșoagă, A. (2018). Studiu privind valoarea istorico-arhitecturală si urbanistică a imobilului din Bd. Regina Elisabeta nr. 5, Sector V, Grand Hotel du Boulevard, studiu istoric ce se regăseste în arhiva Ministerului Culturii, Secțiunea Tehnică
  Arhitectură și Inginerie
 12. Teodorescu, D. (2018). Parcul. Reper urban, element identitar, simbol temporal. Argument, 10, 67-94. Editura Universitară „Ion Mincu” București. https://doi.org/10.54508/Argument.10.01