ro | en
ArgumentNr. 15/2023

Culoarea în arhitectură. De la însușire materială la concept cromatic

https://doi.org/10.54508/Argument.15.09

 • / Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”, Bucureşti, RO

Rezumat

Într-o prezentare generală a tematicii despre culoare, în diversele forme ale sale de însușire sau exprimare, se poate spune că este un element integrant al mediului înconjurător, reprezentat prin organismele vii ale mediului natural și prin diferitele creații ale omului. Culoarea a avut întotdeauna o importanță esențială în procesele evolutive ale habitatului uman, influențând stările emoționale ale oamenilor de la primele forme de adăposturi, până la uriașele concepte urbane. Mediul și culorile sale diverse, cu care ni se înfățișează în mod natural, sunt percepute de inteligența umană prin procesarea și judecarea obiectivă sau subiectivă a informațiilor vizuale. Aceste informații, completate prin comunicare, pot influența psihicul în procesele de analiză, reprezentare și materializare obiectivă. Efectele sunt generate în mod substanțial de aspectul exterior al volumului, exprimat prin culori, cu rol decisiv pentru contextul din care acesta face parte.

Lucrarea studiază culoarea ca însușire a mediului natural, dar și ca intervenție a activității umane, atât de importantă pentru realizarea valorilor estetice sau decorative, dar mai ales pentru satisfacerea unor nevoi de existența cărora poate depinde evoluția omului. O parte a studiului culorii va fi abordată în mod comparativ, între mediul natural și cel urban, pe diverse direcții importante ale unor domenii specifice, în care decizia umană poate îmbunătăți, altera sau distruge imaginea obiectului arhitectural ori pe cea de ansamblu urban. Se va atinge și relația între cele două medii, prin care clădirea poate realiza o legătură vizuală și funcțională, integrându-se în mod sustenabil prin formă, materiale adaptate și culori asociate.

Tematica cercetării pornește de la studiul efectelor psihologice ale culorilor în domeniul arhitecturii, insistând pe rolul creatorului de a influența percepția privitorului prin folosirea organizată și coerentă a unei palete cromatice, scopul final fiind însușirea unor modalități studiate de aplicare a nuanțelor în diferite contexte, prin diverse texturi.

Cuvinte cheie

Culoare în arhitectură, material, textură, percepție, efect, mediu natural, cadru urban, identitate locală

Download

Referințe

 1. Ballard Bell, V., & Rand, P. (2014). Materials for Architectural Design (I, Vol. 2). Laurence King Publishing.
 2. Banks, A., & Fraser, T. (2004). The Complete Guide to Colour: The Ultimate Book for the Colour Conscious. Ilex.
 3. Beichen, Y., & Bell, S. (2020). Emerging colours: New trends, demands and challenges in contemporary urban environments. Color Culture and Science Journal, 12(1). https://doi.org/10.23738
 4. Boesinger, W. (1965). Le Corbusier et son atelier rue de Sevres 35—Oeuvre complete 1957-1965. Les Edition d’Architecture Zurich.
 5. Bosker, B. (2017). Haute Concrete, The Atlantic. https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2017/04/haute-concrete/517803/
 6. Cappellato, G., Gresleri, G., Puppi, L., & Thelen, H. (2004). Mario Botta: Light and Gravity: Architecture 1993-2003. Prestel Pub.
 7. Curtis, W. J. (2015). Le Corbusier—Ideas and Forms (Monografie). Phaidon.
 8. Deleuze, G. (2002). Francis Bacon, logique de la sensation. L’Ordre philosophique.
 9. Fishman, R. (1982). Urban Utopias in the Twentieth Century – Ebenezer Howard, Frank Lloyd Wright, Le Corbusier. The MIT Press.
 10. Frampton, K. (1985). Modern Architecture, a Critical History. Thames and Hudson.
 11. Frampton, K. (2016). Arhitectura modernă: O istorie critică (ed. a-4-a: Revizuită, extinsă și actualizată). Editura Universitară ”Ion Mincu”.
 12. Gestalten, C. (2019). Ricardo Bofill—Visions d’architecture. EPA.
 13. Goethe, J. W. von. (1970). Theory of Colors. MIT Press.
 14. Goldberger, D. (2015). Building Art: The Life and Work of Frank Gehry. Knopf.
 15. Heidegger, M. (1950). Originea operei de artă. Editura Humanitas.
 16. Hoag, E., & Hoag, J. (1977). Masters of modern architecture: Frank Lloyd Wright, Le Corbusier, Mies van der Rohe și Walter Gropius. Bobbs-Merrill.
 17. Ingarden, R. W. (1978). Studii de estetică. Editura Univers.
 18. Itten, J. (1970). The elements of color (F. Birren, Ed.). Van Nostrand Reinhold Company.
 19. Jain, A. (2017). Color psychology in building design. IJESC, 7(4), 10394–10396.
 20. Jobst, M., & Frichot, H. (2022). Architectural affects after Deleuze and Guattari. Routledge.
 21. Koolhaas, R. L., Foster, N., & Mendini, A. (2001). Colours. Birkhauser - Publishers for Architecture.
 22. Koolhaas, R. L., Mau, B., & Werlemann, H. (1997). S, M, L, XL. Presa Monacelli.
 23. Lancaster, M. (1996). Colourscape. Academy Editions.
 24. Mattie, E. (2015). The colours of...: Frank O. Gehry, Jean Nouvel, Wang Shu and others (I). Birkhauser.
 25. McLachlan, F. (2022). Colour beyond the surface: Art in Architecture. Lund Humphries Publishers Ltd.
 26. McLellan, G., & Guaralda, M. (2018). Exploring Environmental Colour Design in Urban Contexts. The Journal of Public Space, 3(1).
 27. Nouvel, J., & Jodidio, P. (2022). Jean Nouvel by Jean Nouvel. 1981–2022. Taschen.
 28. Oei, L., & Kegel, C. de. (2002). The Elements of Design: Rediscovering Colors, Textures, Forms, and Shapes. Thames & Hudson.
 29. Overy, P. (1991). De Stijl—World of Art. Thames & Hudson.
 30. Overy, P. (1998). Norman Foster: 30 colours. V+K Publishing.
 31. Rispa, R. (2003). Barragán: The Complete Works. Princeton Architectural Press.
 32. Salomie, I. (2009). Arhitectura. O istorie vizuală. Litera International.
 33. Sharpe, D. T. (1974). The psychology of color and design. Burnham Inc Pub.
 34. Viollet-le-Duc, E. (2011). Entretiens sur l’architecture. InFolio.
 35. Wharton, D., Wolf, K., & Biggam, C. P. (2022). A Cultural History of Color in Antiquity (The Cultural Histories Series). Bloomsbury Academic.
 36. Zennaro, P. (2017). Strategies in colour choice for architectural built environment. Journal of the International Colour Association, 19, 15–22.
 37. Zerbst, R. (2020). Gaudi—The complete works. Taschen.
 38. Zumthor, P. (2010). Thinking Architecture (3rd ed). Arhitectura Birkhäuser.