ro | en
ArgumentNr. 15/2023

Proiecte transnaționale de circularitate urbană, tranziție verde și dezvoltarea inovativă a orașelor, finanțare prin instrumentele JPI Urban Europe și parteneriatul DUT

https://doi.org/10.54508/Argument.15.15

 • / Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”, Bucureşti, RO

Rezumat

Cercetarea aplicată pentru dezvoltarea calității vieții urbane în spațiul european a fost și continuă să fie o direcție prioritară de finanțare a Comisiei Europene. JPI Urban Europe este unul din instrumentele prin care s-a acordat sprijin financiar în inovarea urbană care să asigure tranziția verde a componentelor orașelor de la elemente poluante la unele ecologice, respectiv de la modele liniare de consum, exploatare și funcționare către sisteme circulare urbane. O particularitate a acestui program este abordarea transnațională a proiectelor, care se reflectă atât în diversitatea localizării cazurilor de studiu, a tipurilor de parteneri implicați (privați, instituționali, nonguvernamentali) dar și a modului prin care se acordă finanțările, prin bugete comune ale agențiilor de finanțare naționale, care sunt uneori dublate de asistență nerambursabilă din partea Uniunii Europene. Articolul sintetizează cronologic apelurile JPI Urban Europe, de la prima competiție (2012) până la nivelul anului 2023, respectiv lansarea unei formule continuatoare de finanțare, integrată în Orizont Europa – Parteneriatul DUT (Driving Urban Transitions) și proiecte finanțate relevante. Aplicațiile câștigătoare au vizat subiectele impuse prin program, de la circularitate și tranziție urbană, dar și neutralitate climatică, cartiere pozitive energetic, accesibilitate urbană sustenabilă și orașe sustenabile în general, exemple prin care orașele fac față provocărilor curente precum creșterea densității locuirii în mediul urban, creșterea costurilor de execuție și exploatare a infrastructurii, inclusiv construcții, atenuarea efectelor schimbărilor climatice, migrației etc. Printre concluziile și inovațiile rezultate din proiectele implementate, sunt definitorii: creșterea înțelegerii și capacității cetățenilor de a sprijini tranziția către un mediu urban mai rezilient și mai eficient din punct de vedere al consumului, în moduri participative, inovatoare și prin comunități transnaționale, dar și sinergiile dintre specialiști, utilizatori urbani, administrație și investitori. Toate acestea au dus la concepte noi precum orașele de 15 minute sau soluții noi pentru economii urbane circulare.

Cuvinte cheie

circularitate urbană, tranziție verde, neutralitate climatică, cartiere pozitive energetic

Download

Referințe

 1. Boström, S., (2022, May 4th) The ERA-NET Cofund Urban Transformation Capacities projects have started, JPI Urban Europe, https://jpi-urbaneurope.eu/news/the-era-net-cofund-urban-transformation-capacities-projects-have-started/
 2. CCC Consortium (2022), The CircularCityChallenge project official website, CircularCityChallenge (CCC) Consortium, https://project.circularcitychallenge.eu
 3. CCC Consortium (2023) The CircularCityChallenge official website of the competition, CircularCityChallenge Consortium, https://circularcitychallenge.eu
 4. DUT Partnership (2022), About the DUT Partnership, DUT Partnership, https://dutpartnership.eu/the-dut-partnership/
 5. DUT Partnership (2023a), The Urban Doers Grant, DUT Partnership, https://dutpartnership.eu/funding-opportunities/the-urban-doers-grant/
 6. DUT Partnership (2023b), DUT Calls, The DUT Partnership, https://dutpartnership.eu/funding-opportunities/
 7. DUT Partnership (2023c) The CapaCITIES project, DUT Partnership, https://dutpartnership.eu/capacities/
 8. ERA-LEARN Platform CSA (2023), The following ten JPIs have been established since 2008, European Commission, Horizon Europe, ERA-LEARN Platform CSA, https://www.era-learn.eu/partnerships-in-a-nutshell/type-of-networks/
  partnerships-under-horizon-2020/joint-programming-initiatives
 9. European Commission (2008, July), Public Research: Common problems need common solutions! Commission proposes to Member States to jointly address big societal challenges, MEMO/08/503, European Commission, https://
  ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/memo_08_503
 10. JPI Urban Europe (2012), JPI Urban Europe official website https://jpi-urbaneurope.eu
 11. JPI Urban Europe (2016), Joint Programming Initiatives Leaflets, JPI Urban Europe, https://jpi-urbaneurope.eu/wpcontent/uploads/2016/12/Joint-Programming-Initiatives_leaflets.pdf
 12. JPI Urban Europe (2018) The JPI Agora: JPI Urban Europe’s Stakeholder Involvement Platform, JPI Urban Europe, https://jpi-urbaneurope.eu/agora/
 13. JPI Urban Europe (2019, February) The Strategic Research and Innovation Agenda 2.0 for Urban Europe, JPI Urban Europe, https://jpi-urbaneurope.eu/wp-content/uploads/2019/02/SRIA2.0.pdf
 14. JPI Urban Europe (2020), About Joint Programming, JPI Urban Europe, https://jpi-urbaneurope.eu/about/intro/
 15. European Commission (2020), Research by area. Research areas in which the European Commission works, European Commission (2020), https://research-and-innovation.ec.europa.eu/research-area_en
 16. JPI Urban Europe (2021) The ERA-NET Cofund Urban Transformation Capacities (ENUTC) Call Official Page , JPI Urban Europe, https://jpi-urbaneurope.eu/calls/enutc/
 17. JPI Urban Europe (2022a), JPI Urban Europe Calls, JPI Urban Europe, https://jpi-urbaneurope.eu/calls/intro/
 18. JPI Urban Europe (2022b) JPI Urban Europe Projects, JPI Urban Europe, https://jpi-urbaneurope.eu/projects/
 19. JPI Urban Europe (2022c) Urban Living Labs in JPI Urban Europe, JPI Urban Europe, https://jpi-urbaneurope.eu/urbanlivinglabs/
 20. JPI Urban Europe (2022d), JPI Calls and Projects Catalogues, Project Posters, JPI Urban Europe, https://jpi-urbaneurope.eu/documents_library
 21. JPI Urban Europe (2022e, May), The ENUTC Projects Catalogue 2022, JPI Urban Europe https://jpi-urbaneurope.eu/wp-content/uploads/2022/05/ENUTC-Projects-catalogue-2022.pdf
 22. JPI Urban Europe (2022f, September), The CircularCityChallenge project JPI website, JPI Urban Europe, https://jpi-urbaneurope.eu/project/circularcitychallenge/
 23. UAUIM (2022) The CircularCityChallenge project UAUIM activities, UAUIM, https://www.uauim.ro/cercetare/circular-city-challenge/
 24. Wrangsten C., (2021, December 15th) The ERA-NET Cofund Urban Transformation Capacities projects, JPI Urban Europe, https://jpi-urbaneurope.eu/news/announcement-16-projects-recommended-for-funding-in-era-net-cofound-urbantransformation-capacities-enutc/

Alte articole

Maria Boștenaru Dan, Adrian Ibric
Cartarea percepției. Abordări inovatoare de cartografiere digitală ca metode de investigație urbană (2023)

Adrian Ibric
Materiale și Sisteme Inovatoare pentru Mediul Construit Finanțate prin Programele Europene (2022)