ro | en
ArgumentNr. 15/2023

Biserici alternative. De la desacralizare la refuncționalizare

https://doi.org/10.54508/Argument.15.04

 • / Universitatea Politehnică Timișoara, Timișoara, RO

Rezumat

Desacralizarea bisericilor, ca fenomen general răspândit în Europa, și-a pus amprenta asupra unor state cu un caracter secular prolific, lăsând spațiu de intervenție asupra patrimoniului material religios într-o manieră inovatoare. Arhitectul are, așadar, posibilitatea să modeleze spațiul unei biserici într-un mod nou, cu mecanisme și tehnici de intervenție diverse pentru a adapta corespunzător tectonica inertă la noile valori ale lumii contemporane. Reincluderea bisericilor nefuncționale în societate prin noi programe de arhitectură inserate în carcasa lor structurală desacralizată este principalul scop al inițiativei de păstrare și refuncționalizare a sa. Căutarea unor alternative funcționale potrivite noului context pentru vechea structură e provocarea principală cu care se confruntă arhitectul în procesul de design. Deoarece fiecare biserică este plasată într-un context diferit cu propriile caracteristici sociale, culturale, economice și politice, procesul de refuncționalizare este unul ancorat în specificul locului. La acest proces iau parte o serie de experți din domenii conexe, care contribuie pentru a forma un diagnostic al zonei și a formula o ipoteză potrivită pentru conceperea noii funcțiuni pe care să o adopte vechea biserică. În acest mod, din punct de vedere empiric, materialitatea bisericii persistă în timp, deși valorile cărora servea și-au pierdut relevanța. Ea poate găzdui noi funcțiuni care să satisfacă nevoile actuale ale comunității din proximitate. Provocarea constă în identificarea și gestionarea elementelor specifice fiecărei biserici ca obiect arhitectural ce se află la confluența multor factori socio-economici și, în al doilea rând, definirea unei soluții alternative pentru funcțiunea inițial sacră.

Cuvinte cheie

biserică, desacralizare, ruină, edificii de cult, valori, regenerare, refuncționalizare

Download

Referințe

 1. Caballero, P. (2020, September 24). Tas’s Church / Garmendia Cordero Arquitectos. ArchDaily. https://www.archdaily.com/948226/tass-church-garmendia-cordero-arquitectos
 2. Caballero, P. (2022, December 30). Library, Museums and Community Center ‘De petrus’/Molennar&Bol&vanDillen Arhitects. ArchDaily. https://www.archdaily.com/892558/library-museum-and-community-center-de-petrus-molenaar-and-boland-
  vandillen-architects
 3. Code of Canon Law. (n.d). Cartea IV, Cap. I. https://www.vatican.va/archive/cod-iuris-canonici/eng/documents/cic_lib4-cann1205-1243_en.html#CHAPTER_I.
 4. Crișan, R. (2017). The dilemma of the redundant churches: to lose or to reuse? În D. Fiorani, L. Kealy, & S. F. Musso (Eds.), EAAE Transactions on Architectural Education: Conservation, Adaptation, Keeping Alive the Spirit of the Place: Adaptive
  Reuse of Heritage with Symbolic Value, 65, 29-40
 5. Eliade, M. (2019). Sacrul si profanul. Ed. Humanitas.
 6. Hernández, D. (2020, July 23). Restaurant “The Jane” Antwerp / Piet Boon. ArchDaily. https://www.archdaily.com/494392/restaurant-the-jane-antwerp-piet boon?ad_source=myarchdaily&ad_medium=bookmark-show&ad_content=current-user
 7. Institutul Național de Statistică. (2013). Ce ne spune recesămăntul din anul 2011 despre religie?. https://insse.ro/cms/files/publicatii/pliante statistice/08-Recensamintele despre religie_n.pdf
 8. Institutul Național de Statistică. (2021). Recensământul populației și locuintelor runda 2021 – rezultate provizorii. https://insse.ro/cms/ro/content/recensământul-populației-și-locuințelor-runda-2021-rezultate-provizorii
 9. James, A. (2022). Building Community in Sacred Space: A Method for Adaptive Reuse of Deconsacrated Churches in Millbanck, New Brunswick. Dalhousie University, Nova Scotia.
 10. Kilde, J.H. (2008). Sacred Power, Sacred Space An introduction to Christian Architecture and Worship. Oxford University Press.
 11. Pew Research Center. (2018a). Being Christian in Western Europe. https://www.pewresearch.org/religion/2018/05/29/being-christian-in-western-europe/
 12. Pew Research Center. (2018b). Religious practice and belief. https://www.pewresearch.org/religion/2018/05/29/religious-practice-and-belief/
 13. Plevoets, B. si Van Cleempoel, K. (2019). Adaptive reuse of the built heritage. Concepts and cases of an emerging discipline. Routledge, Taylor&Francis.
 14. Rojas, C. (2021, March 3). ‘De poort van Borne’ Healthcare Center / Reitsema & partners architecten. ArchDaily. https://www.archdaily.com/891009/de-poort-van-borne-healthcare-center-reitsema-and-partners-architecten?ad_source=search&ad_medium=projects_tab
 15. Smith, J. (1987). To take place Toward theory in ritual. University Press of Chicago and London.
 16. Tauwinkl, W. (2014). Chapter I: “Wellness” in Religion, a Way of Emptying Churches? În W. Dancă (Ed.), Faith and Secularization: A Romanian Narrative. Romanian Philosophical Studies, IX (Series IVA. Central and Eastern European Philosophical Studies, Volume 48, Series VIII. Christian Philosophical Studies, Volume 7). George F. McLean (General Editor). The Council for Research in Values and Philosophy. 11-24
 17. Taylor, C. (2007). A Secular Age. The Belknap Press of Harvard University Press.
 18. Wouters, E. (2021). Strategies for the re-activation of religious buildings as a common ground [Webinar]. Herrenhausen Symposium. https://ar-tur.be