ro | en
ArgumentNr. 15/2023

Dialog între materie și lumină

https://doi.org/10.54508/Argument.15.08

 • / Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”, Bucureşti, RO

Rezumat

Acest articol este o scurtă sinteză teoretică a unor criterii de compoziție a spațiului arhitectural și a semnificației afective a acestora prin dialogul purtat între diferite materii în raport cu lumina.

Studiul de față prezintă trei lucrări reprezentative ale căror autori sunt personalități marcante în domeniul arhitecturii, care au lăsat prin creațiile lor adevărate repere culturale cu o valoare semnificativă de-a lungul timpului. Autenticitatea acestor lucrări transcende vicisitudinea timpului și le poziționează prioritare în sistemul de valori care analizează utilizarea spațiului arhitectural, care folosește limbajul vizual filosofic sensibil al comunicării materiei maleabile exclusiv în raport cu tranziția luminii prin ele.

Este importantă trimiterea către aceste lucrări de referință, odată pentru a analiza modalitatea de reprezentare a principiilor în cadrul sistemelor de valori ale diferitelor culturi, apoi pentru validarea acestor fundamente de-a lungul timpului.

Dincolo de aceste aspecte, stabilirea unor repere generează premisele unui cadru de studiu, așa cum urmărește și acest articol, precum și contextul aprofundării semnificațiilor simbolice și a căutării de noi repere care să completeze studiul lor.

Diferența specifică a oricărui demers creativ este, evident, modalitatea de reprezentare a acestuia. Sintaxa aleasă pentru susținerea conceptului de bază, viziunea proprie a artistului, diferă prin alăturările surprinzătoare ale materiilor în lumină. Texturile, culorile și gradul de difuzie al luminii sunt elemente ale acestei sintaxe. Mesajul transmis are o modalitate proprie de a fi comunicat și are ca rezultat imprimarea unei emoții particulare asupra privitorului și crearea unei experiențe unice care ajunge a fi împărtășită în cadrul unei comunități de-a lungul mai multor generații, cruciale în procesul dezvoltării emoționale a individului.

Cuvinte cheie

lumină, materie, transparență, emoție, experiență, spații arhitecturale, percepție

Download

Referințe

 1. Apostolou, M. A. (2016). Phenomenal Transparency in Architecture: The Case of Victor Horta. ICTA.International Conference on Transparency and Architecture-Emerging Complexities. Thessaloniki. Greece. 310-319. https://shs.hal.science/
  halshs-01798534
 2. Frearson, A. (2014, 17 septembrie) Brutalist buildings: Pilgrimage Church, Neviges by Gottfried Böhm. dezeen. https://www.dezeen.com/2014/09/17/brutalist-buildings-pilgrimage-church-neviges-by-gottfried-bohm/
 3. Heidegger, M. (1995). Originea operei de artă. București, Editura Humanitas.
 4. Iana, C. (2014). Paradigmele arhitecturii minimaliste contemporane. Iași, Editura Pim.
 5. Kang, E., & Park, E. J. (2021). Phenomenological Transparency through Depth of “Inside/Outside” for a Sustainable Architectural Environment. Sustainability, 13(16), 9046. https://doi.org/10.3390/su13169046
 6. Lee, K. (2022). The Interior Experience of Architecture: An Emotional Connection between Space and the Body. Buildings, 12(3), 326. https://doi.org/10.3390/buildings12030326
 7. Pallasmaa, J. (2015). Privirea care atinge arhitectura și simțurile. București, Editura Fundației Arhitext Design.
 8. Shirazi, M. (2012). An Investigation on Tadao Ando’s Phenomenological Reflections. Armanshahr Architecture & Urban Development, 5(8), 21-32. https://www.armanshahrjournal.com/article_32694.html?lang=en
 9. Spence, C. (2020). Senses of Place: Arhitectural Design for the Multisensory mind. Cognitive Research, 46 (5). https://doi.org/10.1186/s41235-020-00243-4
 10. Sveiven, M. (2011, ianuarie 27). Bruder Klaus Field Chapel / Peter Zumthor. Archdaily. https://www.archdaily.com/106352/bruder-klaus-field-chapel-peter-zumthor?ad_campaign=normal-tag
 11. Zilliacus, A. (2016, octombrie 29). Peter Zumthor's Bruder Klaus Field Chapel Through the Lens of AldoAmoretti. Archdaily. https://www.archdaily.com/798340/peter-zumthors-bruder-klaus-field-chapel-through-the-lens-of-aldo-amoretti
 12. Zumthor, P. (2019). Atmosfere. București, Editura Fundației Arhitext Design.