ro | en
ArgumentNr. 11/2019

Câteva observații asupra modului în care se reflectă dunărea în mentalul locuitorilor ei. Un studiu de caz românesc: Dunărea de Jos, Orașul Giurgiu

https://doi.org/10.54508/Argument.11.05

  • / Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, București, România

Rezumat

Cum se reflectă Dunărea în mentalitatea actuală a locuitorilor săi, dincolo de stereotipuri și percepții învechite? În contextul unei abordări diferențiate a Dunării - datorat diversității culturale și etnice a țărilor dunărene atât la nivel macro-teritorial, cât și la un nivel micro-teritorial, ultra-local - lucrarea noastră investighează asupra unei modalități neconvenționale de a capta percepția colectivă a locuitorilor unui oraș mic pe Dunăre (fără a apela la studii sociologice de amploare).

Luând în considerare acest aspect al specificității percepției fluviului Dunărea pe tot parcursul ei, aplicând ipoteza respectivă pe orașul Giurgiu ca studiu de caz pentru regiunea Dunării de Jos în România, am testat un chestionar atipic și o metodă de investigare bazate pe reprezentarea directă și pe recunoașterea tiparelor spațiale și culturale.

Dincolo de etichetele urbane sau rurale (care nu sunt destul de exacte pentru a descrie aceste teritorii în România, deoarece această graniță este foarte vagă), Dunărea este percepută nu numai ca spațiu fizic, ci și ca "interior viu", mental, văzut cu vederea "periferică” – cea care nu se focalizează direct pe obiecte, dar ”înregistrează” instantaneu toate datele unei realități complexe. Această realitate include nu numai forma spațiului construit al Dunării, peisajul și funcțiile/activitățile sale, ci și ambianțele și chiar sentimentele asociate sau generate de structurile fizice.

Rezultatul cercetării verifică necesitatea de a înțelege mai bine Dunărea atât ca purtătoare a unui specific local al locuirii (cu valențe tradiționaliste), dar și ca matrice cu valențe de universalitate, ca manifestare a unor dorințe de inovație sau de corelare cu alte modele. ”Mentalul” locuirii la Dunăre este alcătuit atât din elemente ce privesc percepția imediată și intens personalizată din viața cotidiană a oamenilor, cât și imagini sau date care se adresează memoriei, imaginației sau educației legate de Dunăre.

Scopul principal a fost acela de a găsi caracterul specific și principalii indicatori ai ”imaginii mentale” a Dunării pentru locuitorii actuali ai orașului Giurgiu, și totodată de a pregăti un model de cercetare a acestui aspect ca extrapolare pentru intregul teritoriul al Dunării. Am realizat această lucrare ca activitate de cercetare în cadrul proiectului DANUrB (http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danurb), în completarea altor studii asociate, de ex. studiul valorilor ”ascunse” de patrimoniu local, studiul asupra potențialului turistic, sau al peisajul sonor al orașului în raport cu Dunărea.

Download


Alte articole

Angelica Stan, Andra Panait
Distanța și distanțarea în spațiile urbane publice în perioada pandemiei de Covid-19 (2022)

Angelica Stan
Parcul urban – de la concept, la proiect (2015)