ro | en
ArgumentNr. 13/2021

Living Danube Limes - Spatiul construit ca instrument pentru retrairea istoriei

https://doi.org/10.54508/Argument.13.10

  • / lect.dr.arh., Universitatea de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu”, București, RO
  • / prof.dr.arh., Universitatea de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu”, București, RO
  • / lect.dr.arh., Universitatea de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu”, București, RO

Rezumat

Explorarea spațiului construit ca instrument pentru retrăirea istoriei face parte din proiectul în care UAUIM este partener: „Living Danube Limes - Valorising cultural heritage and fostering sustainable tourism by LIVING the common heritage on the DANUBE LIMES as basis for a Cultural Route”, din Programul Transnațional Dunărea.

Proiectul propune experimentarea în contemporaneitate a frontierei istorice a Imperiului Roman, de-a lungul Dunării, frontieră ce pe teritoriul României cuprinde numeroase situri argheologice încă foarte puțin explorate, multe inaccesibile. Limesul Dunărean ar putea deveni astfel o nouă rută culturală în Europa, într-o amplă rețea de sisteme de frontieră, de la zidul lui Hadrian din Marea Britanie, până la limitele din Nordul Africii și din Orientul Apropiat. Limesul Dunărean a reprezentat, paradoxal, atât o puternică limită teritorială, cât și un important element de legătură la nivel European.

Prima parte a cercetării descifrează relația la nivel teritorial, la diferite scări, dintre vestigiile istorice, elementele naturale și antropice, pentru conturarea noii rute culturale pe teritoriul României. Din proiect face parte și o galeră romană ce va fi reconstruită după un model din secolul a IV-lea și va naviga pe Dunăre până la Marea Neagră. Pe parcursul rutei de croazieră s-au identificat zone și situri ce pot găzdui proiecte, intervenții arhitecturale și teritoriale, cu scopul de a crea premisele unor scenarii de retrăire a istoriei.

De la concepte urbane, emblematice, în apropierea siturilor arheologice, la noi porturi turistice, la drumul vinului, la terme, până la la punctul terminus, de exil, al vărsării Dunării în Marea Neagră, proiectele realizate în cadrul atelierului de proiectare din Departamentul Sinteza Proiectării de Arhitectură, propun etape de experimentare a istoriei prin funcțiuni și spații construite contemporane, ce reconstiuie scenarii de viață din vremea Imperiului Roman. Spațiul construit permite astfel retrăirea și cunoașterea istoriei și devine un instrument al conceptului de Living History – trăirea istoriei.

Cuvinte cheie

Limesul Dunărean, rută culturală, retrăirea istoriei, peisaj, spațiul construit

Download

Referințe

  1. Dordea, D. (2014). Cetatea Dinogeția – Studii pentru amenajarea sitului arheologic. București: Editura Universitară „Ion Mincu”.
  2. Favre, A. (1875). Réunion extraordinaire. în: Bulletin de la Société Géologique en France, nr.3, (pp.145-46).
  3. Hochbruck, W. (2020). Living history as an educational tool and method in North America and Germany. In: T. Zumhof, N. K. Johnson, (Eds.), Show, don't tell. Education and historical representations on stage and screen in Germany and the USA (pp. 81-97). Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
  4. Pârvan V. (1923). Începuturile vieții romane la gurile Dunării. București: Cultura Națională.
  5. Virilio, P. (1994). Bunker Archeology. New York: Princeton Architectural Press.
  6. Zumthor, P. (2006). Thinking Architecture. (Oberli-Turner M. Trans.). Basel: Birkhäuser Verlag.

Alte articole

Dragoș Dordea
București, capitală (agri)culturală europeană (2018)

Georgică Mitrache
Profilul absolventului școlii de arhitectură (2016)

Georgică Mitrache
Cercetarea în proiectul de arhitectură în procesul de învățământ. (2015)

Georgică Mitrache
VALORI DE PATRIMONIU ȘI ARHITECTURA CONTEMPORANĂ – lansare discuții masă rotundă (2011)

Georgică Mitrache
Interpretări ale unor elemente de arhitectură tradițională (2009)