ro | en
ArgumentNr. 10/2018

Explorări urbane – Calea Moșilor, București

https://doi.org/10.54508/Argument.10.09

  • / Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, București, România

Rezumat

În ultima vreme abandonarea patrimoniului construit urban reprezintă un fenomen acut ce parazitează zone istorice importante din cadrul orașelor europene. Între acestea, Bucureștiul nu este o excepție. Pe fondul reformulărilor și al nuanțărilor politice reducerea treptată a activității economice și închiderea multor servicii locale, sau unități comerciale, sau desființarea unor repere în centrul orașului istoric au dus către un aparent vid economic și social local, generator de stagnare și ruină. Mai grav, odată cu aceasta, s-a pierdut un anume caracter identitar al locului, prin dispariția unor elemente de utilitate cotidiană, piese urbane de contact social, mărturii ale unui mod de viață care le-a generat. Lipsa reperelor, a locurilor purtătoare de semnificație accentuează în timp disfuncționalitatea și fenomenele conexe legate de un fond economic precar. De aceea reactivarea unor astfel de zone prin gasirea unor variante de rezolvare urbană funcțional–viabile - de reconectare a comunității locale cu un fond construit extrem de valoros reprezintă poate una dintre cele mai importante provocări ale perioadei actuale.

Download


Alte articole

Anca Mitrache
Concept vs. Materialitate în arhitectură (2023)

Anca Mitrache
Versatilitatea și spațiul construit (2021)

Anca Mitrache
Formă și compoziție în arhitectură. O critică (2017)

Anca Mitrache, Anda-Ioana Sfinteș
Proiectul de arhitectură vs. scenariul de locuire (2016)

Anca Mitrache
Proiectul de arhitectură ca proces (2015)

Anca Mitrache
Experiment urban – analiză și expresie (2013)