Anca MITRACHE

Explorări urbane – Calea Moșilor, București

Abstract:

În ultima vreme abandonarea patrimoniului construit urban reprezintă un fenomen acut ce parazitează zone istorice importante din cadrul orașelor europene. Între acestea, Bucureștiul nu este o excepție. Pe fondul reformulărilor și al nuanțărilor politice reducerea treptată a activității economice și închiderea multor servicii locale, sau unități comerciale, sau desființarea unor repere în centrul orașului istoric au dus către un aparent vid economic și social local, generator de stagnare și ruină. Mai grav, odată cu aceasta, s-a pierdut un anume caracter identitar al locului, prin dispariția unor elemente de utilitate cotidiană, piese urbane de contact social, mărturii ale unui mod de viață care le-a generat. Lipsa reperelor, a locurilor purtătoare de semnificație accentuează în timp disfuncționalitatea și fenomenele conexe legate de un fond economic precar. De aceea reactivarea unor astfel de zone prin gasirea unor variante de rezolvare urbană funcțional–viabile - de reconectare a comunității locale cu un fond construit extrem de valoros reprezintă poate una dintre cele mai importante provocări ale perioadei actuale.

Afiliere: Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”, Bucureşti, România

Download:

Publicat în Argument 10/2018


Articole de același autor:

Anca MITRACHE:
Formă și compoziție în arhitectură. O critică - Argument 9/2017
Experiment urban – analiză și expresie - Argument 5/2013
Proiectul de arhitectură vs. scenariul de locuire - Argument 8/2016
Proiectul de arhitectură ca proces - Argument 7/2015