ro | en
ArgumentNr. 2/2010

Conceptul de „Eurostație” – Impact pe plan european și național: Accesibilitate, servicii și instalații sigure

Rezumat

În ultimele decenii statutul clădirilor de călători a suferit semnificative mutații, din simple terminale pentru sosirile și plecările trenurilor, gările au devenit veritabile mașinării urbane. Necesitatea reevaluării modalităților și a sistemelor iteroperabile de transport, gândite în perspectiva dezvoltării durabile, reprezintă actuala orientare a soluțiilor de arhitectură feroviară, pentru ameliorarea problemelor de trafic, cauzate prin utilizarea excesivă a transportului rutier, în același timp pentru reducerea impactului asupra mediului înconjurător. Concomitent cu nașterea Uniunii Europene, a apărut un nou concept, acela de „eurostație”. Această nouă realitate a condus firesc la o creștere majoră a mobilității oamenilor pe teritoriul noii uniuni. Noul concept a fost adoptat rapid și utilizat de majoritatea societăților europene de cale ferată. Astfel, țările din Europa de Vest au implementat o serie de proiecte de modernizare și revitalizare a gărilor, cu prioritate în marile orașe, după diferite modele de administrare, ținând cont și de specificul național al statului respectiv. În România, a fost demarată reactivarea estetică și funcțională a clădirilor de călători, prin intermediul programelor europene de reabilitare, recomandându-se o atenție sporită edificiilor care posedă o valoare specială, în vederea întocmirii documentațiilor pentru evidențierea posibilităților de modernizare și amenajare a cadrului urbanistic și arhitectural. În cele din urmă, analizele „prevăd” unele tendințe evolutive în modelarea spațiului multifuncțional, prin up-grade și adaptare spațială, abordate în noua arhitectură a clădirilor de transport pe calea ferată, în final distingându-se strategiile viitorului din tema-program de la nivelul experienței occidentale transpuse ca model, în spațiul tradițional – autohton, având la bază conceptul de „eurostație”.

Download


Alte articole

Anca Gabriela Stăncioiu, George Miron Stăncioiu
Parcul Vedea din Alexandria. Sinergie pentru un proiect integrat (2015)

George Miron Stăncioiu
Clădirea de călători - alternative și puncte de vedere personale (2014)

George Miron Stăncioiu
Reinventarea gărilor – Abordare și strategii pentru viitor în programul arhitectural al clădirii de călători (2010)