George Miron STĂNCIOIU

Conceptul de „Eurostație” – Impact pe plan european și național: Accesibilitate, servicii și instalații sigure

Abstract:

În ultimele decenii statutul clădirilor de călători a suferit semnificative mutații, din simple terminale pentru sosirile și plecările trenurilor, gările au devenit veritabile mașinării urbane. Necesitatea reevaluării modalităților și a sistemelor iteroperabile de transport, gândite în perspectiva dezvoltării durabile, reprezintă actuala orientare a soluțiilor de arhitectură feroviară, pentru ameliorarea problemelor de trafic, cauzate prin utilizarea excesivă a transportului rutier, în același timp pentru reducerea impactului asupra mediului înconjurător. Concomitent cu nașterea Uniunii Europene, a apărut un nou concept, acela de „eurostație”. Această nouă realitate a condus firesc la o creștere majoră a mobilității oamenilor pe teritoriul noii uniuni. Noul concept a fost adoptat rapid și utilizat de majoritatea societăților europene de cale ferată. Astfel, țările din Europa de Vest au implementat o serie de proiecte de modernizare și revitalizare a gărilor, cu prioritate în marile orașe, după diferite modele de administrare, ținând cont și de specificul național al statului respectiv. În România, a fost demarată reactivarea estetică și funcțională a clădirilor de călători, prin intermediul programelor europene de reabilitare, recomandându-se o atenție sporită edificiilor care posedă o valoare specială, în vederea întocmirii documentațiilor pentru evidențierea posibilităților de modernizare și amenajare a cadrului urbanistic și arhitectural. În cele din urmă, analizele „prevăd” unele tendințe evolutive în modelarea spațiului multifuncțional, prin up-grade și adaptare spațială, abordate în noua arhitectură a clădirilor de transport pe calea ferată, în final distingându-se strategiile viitorului din tema-program de la nivelul experienței occidentale transpuse ca model, în spațiul tradițional – autohton, având la bază conceptul de „eurostație”.

Download:

Publicat în Argument 2/2010


Articole de același autor:

George Miron STĂNCIOIU:
Reinventarea gărilor – Abordare și strategii pentru viitor în programul arhitectural al clădirii de călători - Argument 2/2010
Clădirea de călători - alternative și puncte de vedere personale - Argument 6/2014
Parcul Vedea din Alexandria. Sinergie pentru un proiect integrat - Argument 7/2015